Korisnici koji su u 2015. podnijeli Jedinstveni zahtjev za potporu u stočarstvu, koja se odnosi na mliječne krave, krave dojilje, krave u proizvodnji mlijeka, ovce i koze, tov goveda, rasplodne krmače i izvorne i zaštićene pasmine domaćih životinja, imaju obvezu pridržavati se razdoblja obveznog držanja stoke.

Više informacija i tablicu razdoblja obveznog držanja stoke možete pogledati na web stranici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju: http://www.apprrr.hr/informacija-za-korisnike-potpora-u-stocarstvu-1788.aspx.

 

 

Zajednička poljoprivredna politika EU uvela je nova pravila za provedbu i odobravanje izravnih plaćanja od 2015. godine. Jedna od najsloženijih novosti je „zeleno plaćanje“ za provođenje poljoprivrednih praksi prihvatljivih za klimu i okoliš, prema kojemu su korisnici koji imaju više od 10 hektara obradivog zemljišta (oranica) dužni na svojem poljoprivrednom gospodarstvu provoditi zelenu praksu „Raznolikost usjeva“, a poljoprivrednici s više od 15 ha obradivog zemljišta dužni su na najmanje 5% obradivog zemljišta (oranica) prijaviti i održavati i „Ekološki značajne površine (EZP)“.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je kao pomoć pripremila "EZP KALKULATOR", interaktivni izračun (u programu MS Office Excel 2010) kojim poljoprivrednici mogu provjeriti jesu li obveznici zelenih praksi, te izračunati ispunjavaju li tražene uvjete, ili moraju mijenjati strukturu usjeva na svojem gospodarstvu.

Više na: http://www.apprrr.hr/ezp-kalkulator-%E2%80%93-pomoc-obveznicima-zelenih-praksi-pri-planiranju-sjetve--1764.aspx

 

 

Agencija za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju poziva sve zainteresirane da ponesu ponude za potporu privatnom skladištenju svinjskog mesa koristeći obrazac Ponuda za potporu privatnom skladištenju svinjetine, sukladno Uredbi Vijeća 1308/2013 i Uredbi Komisije 826/2008 te Provedbenom uredbom komisije (EU) 2015/360. Ponude se mogu podnositi od 04. siječnja 2016. godine.

Privatno skladištenje je mjera uređenja unutarnjeg tržišta kojom EU želi izbjeći ili ublažiti poremećaje na tržištu sufinanciranjem troškova skladištenja određenog proizvoda.

Više detalja o tome možete dobiti na web stranici: http://www.apprrr.hr/javni--poziv-za--privatno-skladistenje-svinjskog-mesa--1765.aspx

 

 

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju podsjeća sve korisnike koji su na Jedinstvenom zahtjevu 2015. godine prijavili soju za ekološki značajnu površinu da je rok za dostavu kopije računa o plaćenom certificiranom sjemenu te godine i certifikat s vreće ili certifikat o sjemenu uz otpremnicu Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo 31. prosinaca 2015. godine. Navedeno je potrebno poslati na adresu regionalnog ureda Agencije za plaćanja. 

Više na web adresi :http://www.apprrr.hr/rok-za-dostavu-racuna-i-certifikata-za-genetski-nemodificiranu-soju---31-prosinca-2015-1762.aspx