DAN OPĆINE VOĐINCI, DAN BRANITELJA OPĆINE VOĐINCI TE

XXII IGRE NA BEDENKU

 

         35941750 1000285976814387 5710704914670288896 n

 

     U subotu, 30. lipnja 2018. godine u Vođincima održava se manifestacija DAN OPĆINE VOĐINCI, bogat program od nastupa folklornih skupina 22. Igara na bedenku, nogometnautakmica, natjecanje u kuhanju čobanca te nastup TS GARAVI te MATE BULIĆA

 

images

 

 

 

 

 

 

PROJEKT ŽENSKA PERSPEKTIVA

 

 

Prijave na projekt "Ženska perspektiva" produljen je do 30. lipnja 2018. godine, stoga molimo sve zainteresirane da se s kratkim motivacijskim pismom i životopisom prijave na mail  ili poštom na adresu UDRUGA ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA "PERSPEKTIVA", Vukovarska avenija 10/6 Lipik, 34551 Lipik i pridruže se projektu kojim se želi potaknuti daljnji razvoj poduzetničkih pothvata kojeg vode žene iz područja poljoprivredne proizvodnje, agroturizma te izrada rukotvorina i suvenira.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J A V N I P O Z I V


za sudjelovanje na Osnivačkoj skupštini Udruge „Klaster proizvođača lubenica Vukovarsko-srijemske županije“

 

Agro-klaster d.o.o. Vinkovci pokreće inicijativu za osnivanje Udruge – „Klaster proizvođača lubenica Vukovarsko-srijemske županije“.
Pozivaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe, jedinice lokalne i područne uprave i samouprave, zainteresirane obrazovne, znanstvene i druge institucije, da prijave sudjelovanje na Osnivačkoj skupštini koja ćese održati u subotu, 30. lipnja 2018. godine u Lovačko-ribičkom domu, B. Radića 42. Soljani, s početkom u 13,00 sati.
Cilj osnivanja Udruge „Klaster proizvođača lubenica Vukovarsko-srijemske županije“ jeste povezivanje i umrežavanje proizvođača lubenica na području Županije, povećanje proizvodnje, zajednički izlazak na tržišta prodaje, uvođenje i primjena novih znanja i tehnologija u proizvodnji, te jačanje pojedinačne i ukupne konkurentnosti poduzetnika koji se bave ovom djelatnošću.
Za članstvo u udruzi pozivamo sve poslovno i pravno sposobne pravne i fizičke osobe koje se bave proizvodnjom, preradom i prometom lubenica na području Vukovarsko-srijemske županije, jedinice lokalne i regionalne uprave, te sve obrazovne, znanstvene i druge ustanove i institucije koje svojim djelovanjem mogu unaprijediti stanje u ovom sektoru gospodarstva.
Pravo sudjelovanja u radu Skupštine imaju članovi koji do početka održavanja Skupštine potpišu pristupnicu, odnosno izjavu kojom se obvezuju poštivati odredbe Statuta i drugih akata kojima se propisuje pravni oblik, ustrojstvo i način djelovanja Udruge „Klaster proizvođača lubenica Vukovarsko-srijemske županije“.
Uvid u prijedlog Statuta za Osnivačku skupštinu, prijedlog Dnevnog reda i Poslovnika o radu Skupštine, moguće je izvršiti od 21. do 30. lipnja 2018. godine u vremenu od 8,00 do 15,00 sati, u sjedištu Agro-klastera d.o.o. Vinkovci, Glagoljaška 27, IV kat.

U Vinkovcima, 20.06.2018.g.

Agro-klaster d.o.o.
______________________

 

 

 

 

Javni poziv za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila

 

Danas, 20. lipnja 2018. godine, objavljen je Javni poziv za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila pravnim osobama određenim kao korisnicima sredstava dodjelom sredstava Fonda. Na raspolaganju je  ukupno 13 milijuna kuna koji će se dodijeliti putem subvencija, odnosno financijskih pomoći.Iz teksta Javnog poziva izdvajamo:

- sredstva ovo Javnog poziva Fond dodjeljuje putem subvencija i pomoći.

- pravo na sredstva Fonda sukladno ovom Javnom pozivu ostvaruju: jedinice područne i lokalne uprave i samouprave, tijela državne uprave, ostali proračunski i izvanproračunski korisnici, trgovačka društva i fizičke osobe (obrtnici).

- predmet ovog Javnog poziva je sufinanciranje kupnje novih energetski učinkovitih vozila, kako slijedi:

 

- električne bicikle – do 5.000,00 kuna, za min. 5 do max. 15 komada

 

- električna vozila L1-L7 kategorije – do 20.000,00 kuna

 

- vozila kategorije M1 i N1 s hibridnim „plug-in“ pogonom – do 40.000,00 kuna

 

- vozila kategorije N1 pogonom na SPP i UPP – do 40.000,00 kuna

 

- vozila kategorija M1 i N1 s električnim pogonom – do 80.000,00 kuna

 

- vozila kategorije N2, N3, M2, M3 s električnim, „plug-in“ hibridnim pogonom, pogonom

 

na SPP ili UPP - max. 400.000,00 kuna.

 

- predmet Javnog poziva nije sufinanciranje kupnje vozila N kategorije za cestovni prijevoz tereta poduzetnicima koji obavljaju cestovni prijevoz tereta za najamninu i naknadu.

- Iznos dodijeljenih sredstava ne smije prijeći 40% Fondu opravdanih troškova, odnosno najviše 400.000,00 kn po korisniku. Predmet zahtjeva za sufinanciranje prema ovom Javnom pozivu mogu biti jedno ili više vozila ili kombinacija vozila.

- Za sufinanciranje će biti prihvatljivo novo motorno vozilokoje u trenutku unosa, uvoza ili prodaje u Republici Hrvatskoj ili ranije, nije bilo registrirano, odnosno u slučaju električnog bicikla, nije ranije bilo korišteno.

- Zaprimanje zahtjeva za sufinanciranje (koji mora sadržavati svu obveznu dokumentaciju koja će biti propisana javnim pozivom) započinje dana20. lipnja  2018. godine09:00 sati, a završava istekom kalendarske godine 31. prosinca 2018. godine, odnosno u slučaju da se i prije isteka kalendarske godine iskoriste sva sredstva Fonda, istu će informaciju Fond na svojim mrežnim stranicama i objaviti i u tom slučaju se Javni poziv zatvara.

- krajnji rok za realizaciju i kupnju vozila i dostavu ugovora o kupnji je 6 mjeseci od dana zaprimanja odluke i ugovora od strane korisnika.

 

Više informacija o Javnom pozivu možete pronaći ovdje.