Objava Otvorenog javnog poziva za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“ za 2018.

 

 

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavljuje Otvoreni javni poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“.

Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge).

Prijave se zaprimaju isključivo od 2.5.2018. do 15.6.2018. godine.

očuvanje tradicije

Osnovna namjena sredstava:

- ulaganje u unaprjeđenje proizvodnje,

- ulaganje u razvoj novih proizvoda/usluga,

- prilagodba, uređenje i poboljšanje poslovnog i proizvodnog prostora,

- uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete,

- upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva,

- marketinške aktivnosti i ulaganja za izlazak na nova tržišta.

Dodatna namjena za troškove/usluge - maksimalno do 10% ukupnih prihvatljivih troškova (obavezno se veže uz barem jednu osnovnu projektnu aktivnost):

- sufinanciranje troškova: komunalne naknade za poslovni prostor, spomeničke rente te naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000,00 kuna.

Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000,00 kuna.

Intenzitet potpore označava udio sredstava s kojim davatelj potpore sudjeluje u financiranju predloženog projekta i može dosegnuti do 100% ukupno prihvatljivih troškova. Prijava (Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom) se

podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 2.5.2018. godine na adresu:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Prijava na Otvoreni javni poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“

Ulica grada Vukovara 78

10000 ZAGREB

 Sve informacije o Programu „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“ te popis tražene dokumentacije, mogu se pronaći na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta www.mingo.hr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đakovo Expo Zlatne ruke – jubilarni 10. Sajam

poljoprivrede, obrtništva i gospodarstva

 

Ovoga proljeća Grad Đakovo, Univerzal d.o.o. za komunalne djelatnosti i Turistička zajednica Grada Đakova organiziraju10.Sajam poljoprivrede, obrtništva i gospodarstva „Đakovo Expo Zlatne ruke“, koji će se održati 4. i 5. svibnja 2018. godine nalokaciji Državne ergele Đakovo - u zatvorenoj jahaonici i dvorištu pastuhane (Augusta Šenoe 45, Đakovo) na 5.000 četvornihmetara sajamskog prostora.  Osim proizvoda obiteljskih gospodarstva, obrtnika, malih i srednjih poduzetnika i zadrugara, najubilarnom 10. Đakovo Expou bit će izložena poljoprivredna oprema i mehanizacija. 

 U suradnji s partnerima pripremamo zanimljive radionice i edukacije za poljodjelce koje će voditi stručnjaci određenih  profila, a  po prvi puta će na sajmu biti održan i  „Bambino kup“ izložba najmlađih, djece s hrvatskih farmi koja ćeprikazati telad iz vlastitoga uzgoja prvoga dana sajma uoči samoga otvorenja.  

Sve dodatne informacije vezano uz održavanje sajma, uvjete i cijenu zakupa izložbenog prostora možete pronaći na stranici:

 https://www.univerzal-djakovo.hr/dakovo-expo-2018/

ili se obratite Univerzalu telefonom na broj 031/811-018.

 

 

expo 10 logo

 

 

 

 

  

 

 

Poziv na besplatnu edukaciju trenutnih i potencijalnih uzgajivača crne slavonske svinje s područja Vukovarsko-srijemske županije s ciljem ujednačavanja proizvodnih uvjeta (selekcija svinja, objekti, hranidba, prerada u visoko vrijedne tradicionalne proizvode)

 

Treća grupa besplatnih edukacija će se održati u svibnju u Otoku (uvodno predavanje 07.05. u 11:00 sati u prostoru gradske vijećnice u gradu Otoku

 

U okviru prvog poziva za projekte iz programa Interreg - Danube Transnational Program, Vukovarsko-srijemska županija, zajedno s partnerima iz još osam zemalja podunavske regije (uz Hrvatsku tu su i Njemačka, Austrija, Slovenija, Mađarska, Srbija, Rumunjska, Bugarska i Ukrajina) dobila je sredstva za projekt pod nazivom „LENA – Local economy and nature conservation in the Danube region“ (LENA – Lokalno gospodarstvo i zaštita prirode u Podunavlju).

Radi se o projektu koji se bavi zaštitom prirode u području Dunava, a pilot područje županije je posvećeno uzgoju crne slavonske svinje - fajferice u zaštićenom području Natura 2000. Pilot projekt je zamišljen kao edukacija uzgajivača, razvoj održivog proizvodnog sustava i pilot-projekt farme za uzgoj fajferica.

Projekt LENA traje 30 mjeseci (01.01.2017.-30.06.2019.) te se provodi kako bi poticao održivo korištenje prirodne i kulturne baštine i resursa u zaštićenim područjima Podunavlja.

U okviru projekta LENA provodi se i ) te molimo sve zainteresirane da se prijave najkasnije do petka 04. svibnja na mail adresu: ili telefon 032/454-607; mob. 099/811-8919.

Prijaviti se mogu svi zainteresirani proizvođači/uzgajivači kao i oni koji se žele baviti uzgojem crne slavonske svinje.

 

 

 

 

 

Svaki tjedan LAG jedan! – LAG Bosutski niz

24. TRAVNJA 2018

Predstavljamo LAG Bosutski niz koji od 2011. godine djeluje na krajnjem istoku Republike Hrvatske. Inicijativu osnivanja LAG-a potaknula je Regionalna razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije (HRAST), kao rezultat interesa, okupljanja i suradnje šireg kruga dionika, predstavnika javnog, privatnog i civilnog sektora iz jedinica lokalne samouprave s područja ovoga LAG-a. Pri osnivanju, LAG je u svom sastavu imao devet jedinica lokalne samouprave, a od 2014. godine se proširio za dvije nove. LAG-a Bosutski niz sastavljen je od općina: Andrijaševci, Babina Greda, Cerna, Gradište, Jarmina, Ivankovo, Nijemci, Privlaka, Stari Mikanovci, Vođinci te grada Otoka. Sjedište mu je u Nijemcima, broji 44 403 stanovnika, a površina iznosi 850,50 km2. Lokalna razvojna strategija 2014.-2020. usvojena je sredinom 2016. godine.

Zadaci LAG-a Bosutski niz su promicanje lokalne, regionalne, nacionalne i međunarodne suradnje, podrška razvoju, povezivanje interesnih skupina, usmjeravanje razvoja kroz implementaciju lokalne razvojne strategije, identifikacija projekata, poticanje inovacija i odabir projekata koji će biti financirani iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. -2020., kao i ostalih fondova na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Ciljevi su razvoj konkurentne poljoprivrede, diversifikacija gospodarstva razvojem poduzetništva i turizma, poboljšanje kvalitete življenja i unaprjeđenje zaštite okoliša, razvoj i jačanje kapaciteta, suradnje te prepoznatljivosti područja LAG-a.

U ožujku 2018. godine, u Nijemcima, u sjedištu LAG-a, održan je sastanak dionika prekograničnog područja Hrvatske i Srbije. Svrha sastanka bila je upoznavanje i razmjena iskustava na temu ekološke proizvodnje i ekološkog turizma te suradnje na transgraničnim projektima. Na sastanak su se odazvali predstavnici klastera Alpe Adria Pannonia iz Novog Sada – partner u organizaciji sastanka, predstavnici Pokrajinskog sekretarijata AP Vojvodine za urbanizam i zaštitu životne sredine iz Novog Sada, predstavnici Agencije za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica, predstavnici Vukovarsko-srijemske županije, razvojnih agencija ORA i TINTL, HGK Vukovarsko-srijemske županije, predstavnici Sveučilišta u Osijeku, Odjela za biologiju, predstavnik Općine Čepin, LAG-a Srijem, predstavnici Općine Temerin, predstavnici Općine Nijemci, predstavnici Turističke zajednice Općine Nijemci, predstavnik Agroklaster-a, Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, predstavnici Udruge Babogredski Feniks, Pokreta Gorana – Sremska Mitrovica te Turističke organizacije Šid.

Djelatnici LAG-a Bosutski niz sudjelovali su na Forumu LAG-ova Vukovarsko-srijemske županije pod nazivom Značaj i izazovi LAG-ova u lokalnom razvoju, održanog u Lovasu, 9. ožujka 2018. godine, u organizaciji LAG-a Srijem, pod pokroviteljstvom Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije te Ureda za međunarodnu suradnju TINTL. LAG Bosutski niz je tom prilikom predstavio aktivnosti koje provodi te planove za naredno razdoblje. Na forumu su osim LAG-ova Vukovarsko-srijemske županije, LAG-a Srijem, LAG-a Bosutski niz te LAG-a Šumanovci sudjelovali i LAG Adrion, LAG Baranja,  LAG Podravina, LAG Sjeverna Istra te LAG Papuk. Forumu je nazočila i gđa Marija Vučković, državna tajnica Ministarstva poljoprivrede, koja je upoznala sudionike s novostima iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. te odgovarala na brojne upite sudionika. Doneseni su zaključci Foruma LAG-ova kojima se nastoje dati smjernice budućeg razvoja ruralnog područja u novom programskom razdoblju.

LAG je u veljači 2018. godine imao priliku sudjelovati na prvoj edukativnoj radionici Uvod u menadžment volontera u sklopu projekta Volontiram i osnažujem lokalnu ruralnu zajednicu – poticanje volontiranja radi prevencije nasilja nad i među mladima koji provodi Hrvatska mreža za ruralni razvoj (HMRR) u partnerstvu s Volonterskim centrom Osijek.

Više informacija o radu LAG-a Bosutski niz možete pronaći na mrežnoj stranici ovdje, a fotografije su dostupne u galeriji u nastavku.

 

 

https://ruralnirazvoj.hr/svaki-tjedan-lag-jedan-lag-bosutski-niz/