Obavijest za korisnike mjere 07 iz Programa ruralnog razvoja - podmjere 7.2. i 7.4.

Obavještavamo korisnike Mjere 07 iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske, koji su podnijeli zahtjeve za potporu za Operacije 7.2.1., 7.2.2. i 7.4.1., da kada u prijavljenom projektu nastaju promjene u kojima dolazi do izmjene dokumenata poput građevinske dozvole, glavnog projekta i/ili projektantskog troškovnika u odnosu na dokumentaciju dostavljenu u Zahtjevu za potporu, i to u trenutku kada korisnik nije još dostavio Agenciji za plaćanja dokumentaciju koja se dostavlja nakon provođenja postupaka nabave sukladno Natječaju, korisnik uz spomenutu dokumentaciju (uz ponude i ostalu dokumentaciju definiranu Natječajem) dostavlja Agenciji za plaćanja sve izmijenjene dokumente zajedno s vlastitim pojašnjenjem tih izmjena; s tim da se takvim izmjenama ne smije mijenjati sama svrha i namjena projekta odnosno utjecati na ispunjavanje uvjeta prihvatljivosti.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Radionica ''Budućnost pristupa LEADER/CLLD u Hrvatskoj'' te Skupština HMRR-a

 

Dana 8. rujna u Gornjim Crnogovcima sudjelovali smo na radionici pod nazivom ''Budućnost pristupa LEADER/CLLD u Hrvatskoj''. Radionicu je organizirala Hrvatska mreža za ruralni razvoj – HMRR. Radionica je održana na području Lag-a Zapadna Slavonija.

21729552 1850576408292867 1232600054 n

Poslije radionice održana je Skupština HMRR-a čiji smo član, na kojoj je izabrano novo vodstvo HMRR-a, predstavljene aktivnosti, polugodišnje izvješće za 2017 godinu, izvješće o radu za 2016 godinu te smjernice za budući rad.

 

 

 

 

OBAVIJEST KORISNICIMA MJERE 4, U OPERACIJAMA 4.1.1. I 4.1.2., 1. natječaj

Obavještavaju se korisnici s kombiniranim projektima u operacijama 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ i 4.1.2. „Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnoja u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš“ da je, zbog kasnijeg odobravanja projekata iz operacije 4.1.1., odnosno raskoraka u odobravanju projekata koji predstavljaju jednu tehnološku cjelinu i/ili su obuhvaćeni jednom građevinskom dozvolom, produžen rok za podnošenje zahtjeva za isplatu iz operacije 4.1.2. te je krajnji rok za njihovo podnošenje rok podnošenja zahtjeva za isplatu za operaciju 4.1.1.