Ministarstvo zaštite okoliša i prirode putem Projekta integracije u EU Natura 2000 (NIP) u suradnji s konzorcijem AVALON Foundation, Nizozemska;  ÖKL, Austrija i Ecologica, Hrvatska  te Upravnim odjelom za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj Vukovarsko-srijemske županije pozivaju Vas na jednu od radionica pod nazivom “KAKO OSTVARITI POTPORE ZA POLJOPRIVREDNO-OKOLIŠNE MJERE?” koje će se zbog lakše organizacije i troškova održati u tri dana na tri mjesta, i to:

  • u ponedjeljak, 14. ožujka 2016. s početkom u 10:00 sati u Velikoj županijskoj vijećnici u Vinkovcima;
  • u utorak, 15. ožujka 2016. s početkom u 10:00 sati u Regionalnom poslovnom centru u Lovasu,
  • u srijedu 16. ožujka 2016. s početkom u 10:00 sati u Domu kulture u Drenovcima

Cilj radionice je upoznati potencijalne korisnike s poljoprivredno-okolišnim mjerama i potporama za ove mjere u okviru Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020.

Potpore se dodjeljuju korisnicima koji provodeći poljoprivredne prakse korisne za prirodu i okoliš doprinose ublažavanju nepovoljnog učinka poljoprivrede na okoliš, te potiču bioraznolikost i očuvanje genetskih resursa značajnih za poljoprivredu. To su na primjer: ekološki proizvođači, uzgajivači zaštićenih i izvornih pasmina domaćih životinja, privatni šumoposjednici, vlasnici starih voćnjaka, pčelari, ali i svi oni koji žele promijeniti dosadašnju poljoprivrednu praksu i koristiti veće poticaje. 

 

 

Europska komisija objavila je u sklopu Programa za pravosuđe 2014-2020 natječaj za dostavu projektnih prijedloga na temu međunarodne suradnje s ciljem adekvatne reakcije na nasilje nad ženama i djecom, te s ciljem osvješćivanja ovog pitanja i problema neprijavljivanja navedenih djela.

Više informacija o natječaju, kao i natječajnu procesuru možete pronaći ovdje iovdje .

IzvorUred za udruge Vlade RH

 

 

U tijeku je podnošenje prijedloga programa za mjere informiranja i promocije povezane s poljoprivrednim proizvodimakoje traje do 28.4.2016. godine.

Pod sloganom " Pravi užitak - iz Europe je! " - " Enjoy, it's from Europe ", EU želi pomoći subjektima u sektoru poljoprivrede da se probiju na nova tržišta ili ojačaju postojeći položaj na tržištu, ali i informirati europske potrošače o poljoprivrednim proizvodnima iz EU. 

Prijedlozi programa koji se mogu prijaviti na poziv koji je objavila Europska komisija 4. veljače 2016. odnose se na:

1)      Jednostavne programekoje podnosi jedna ili više organizacija predlagateljica iz iste države članice; 
2)      Programe u kojima sudjeluje više korisnikakoje podnose najmanje dvije organizacije predlagateljice iz najmanje dvije države članice ili jedne/više europskih organizacija.

Programi informiranja i promocije poljoprivrednih proizvoda usmjereni su na informiranje o kvaliteti, prehrambenoj i zdravstvenoj vrijednosti, posebnim metodama proizvodnje, dobrobiti životinja, zaštiti okoliša i sl. te na podizanje razine svijesti o autentičnosti europskih zaštićenih oznaka izvornosti, zemljopisnog podrijetla i zajamčenih tradicionalnih posebnosti.

Programi se baziraju na odnosima sa javnošću i informativnim kampanjama, a mogu se provoditi i u obliku sudjelovanja na događanjima, sajmovima i izložbama koji su od nacionalnog, europskog i međunarodnog značaja.  Mjere informiranja i promocije nisu usmjerene na marke proizvoda (brendove) i njihovo podrijetlo. 

Prijaviti se mogu reprezentativne organizacije proizvođača proizvoda ili sektora koji se kroz program želi promovirati. Smatra se da su reprezentativne one organizacije, bez obzira na njihov pravni oblik, one koje predstavljaju najmanje 50 % broja proizvođača ili vrijednosti utržive proizvodnje dotičnog proizvoda ili sektora te priznate proizvođačke organizacije. Dakle, privatne kompanije nisu prihvatljive kao predlagateljice programa.

Izvor:http://www.apprrr.hr/eu-novac-za-promociju-poljoprivrednih-proizvoda-%E2%80%93-prijave-do-28-travnja-1848.aspxhttp://ec.europa.eu/agriculture/promotion/index_en.htm

 

 

Lokalna akcijska grupa Bosutski niz u procesu je izrade Lokalne razvojne strategije LAG-a Bosutski niz 2014.-2020. godine,kojom će se osigurati preduvjeti za financiranje projekata javnog, gospodarskog i civilnog sektora s područja LAG-a iz dostupnih izvora, prvenstveno Programa ruralnog razvoja RH.

U sklopu strategije radi se baza projektnih ideja i projekata na temelju kojih će se analizirati stvarne projektne potrebe područja LAG-a i financirati projekti. S tim ciljem LAG prikuplja projektne ideje i projekteputem obrasca u koji se skraćeno upisuju najbitniji opisni dijelovi projekta.

Obrazac možete preuzeti ovdje.

- Molimo da nam ispunjene obrasce vratite na email adresu LAG-a do 15. ožujka 2016. godine. Vaše projektne ideje neće biti javno objavljene već će služiti isključivo za potrebe izrade Lokalne razvojne strategije LAG-a. Molimo da informaciju proslijedite svim zainteresiranim nositeljima projektnih ideja.

Kako bih Vam pomogli u oblikovanju Vaše projektne ideje i ispunjavanju obrasca dostupni smo Vam putem elektroničke pošte: , putem telefona: 032/280-087 i osobno u uredu Lag-a – Trg kralja Tomislava 6, 32245 Nijemci.