PRIJAVE NA PRVI LAG NATJEČAJ

 

Prijave na 1. LAG natječaj za TO 1.2.2. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” sukladan podmjeri 6.3.1. traju do 11. rujna 2018. godine!

Dana 19. 07. 2018. godine LAG Bosutski niz objavio je prvi LAG Natječaj TO 1.2.2. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” sukladan podmjeri 6.3.1. Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. 
Prihvatljivi prijavitelji su korisnici sa područja LAG obuhvata, a to su općine i grad: Andrijaševci, Babina Greda, Cerna, Gradište, Ivankovo, Jarmina, Nijemci, Otok, Privlaka, Stari Mikanovci, Vođinci

Poštovani, dokumentacija LAG Natječaja dostupna je na stranicama LAG-a Bosutski niz www.lag-bosutskiniz.hr

Visina potpore po nositelju projekta iznosi 15.000 €.

40507976 2031736163804929 6056702055492354048 n

 

 

 

Nakon provedene informativne kampanje o potrebi osiguranja poljoprivrednika te izmjena Pravilnika o provedbi Mjere 17 Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske, rast premije osiguranja i broja ugovorenih osiguranja za II. tromjesečje 2018. godine iznad svih je očekivanja.

Prema podacima Hrvatskog ureda za osiguranje, premija osiguranja usjeva i nasada bilježi rast od 51,44% u odnosu na isto razdoblje prošle godine (121.553.018 kuna u odnosu na 80.266.527 kuna u 2017. godini). Još veći rast bilježi broj ugovorenih osiguranja, ugovoreno je 16.191 osiguranja više nego u 2017. godini što je rast od čak 87,40% (34.717 osiguranja u  odnosu na 18.526 iz 2017. godine). Premija osiguranja životinja također bilježi rast i to od 25,01 % (81.832.755 kuna u odnosu na 65.461.400 kuna u 2017. godini). Broj ugovorenih osiguranja životinja raste 18,36% (896 osiguranja u  odnosu na 757 iz 2017. godine).

Kako bi se još više povećao interes poljoprivrednika za osiguranjem i povećanjem broja ugovorenih polica osiguranja, uvedene su promjene u provedbi podmjere 17.1. „Osiguranje usjeva, životinja i biljaka“ iz Programa ruralnog razvoja RH, odnosno:

– korisnik više ne treba platiti cjelokupnu premiju osiguranja, nego po ugovaranju osiguranja plaća 30% premije osiguranja dok 70% premije Agencija za plaćanja, nakon administrativne obrade,  izravno plaća osiguravajućoj kući u ime poljoprivrednika;

– prag gubitka poljoprivredne proizvodnje smanjen je sa 30% na 20%;

– intenzitet potpore povećan je sa 65 % plaćene premije osiguranja na 70%;

– zahtjev za isplatu potpore poljoprivrednici mogu podnijeti tijekom cijele godine.

Ovim putem još jednom pozivamo poljoprivrednike koji zadovoljavaju uvjete iz Pravilnika da podnesu zahtjev za isplatu potpore u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Izvor: APPRRR

 

 

 

Danas, 31. kolovoza 2018. počinje podnošenje prijava za prvi dio zahtjeva za potporu za tri natječaja za provedbu podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1. »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – sektor voća i povrća i sektor stočarstva i peradarstva

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 400.000.000,00 HRK od čega:

  • 120.000.000,00 HRK za ulaganja u sektor voća i povrća, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 6.000 do 250.000 EUR SO
  • 80.000.000,00 HRK za ulaganja u sektor voća i povrća, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR SO
  • 120.000.000,00 HRK za ulaganja u sektor stočarstva i peradarstva, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 do 250.000 EUR SO i
  • 80.000.000,00 HRK za ulaganja u sektor stočarstva i peradarstva, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR SO.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija. Intenzitet potpore po projektu iznosi najviše 50 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta, osim za mlade poljoprivrednike kod kojih se intenzitet potpore može uvećati za 20 %:

o   ako se radi o fizičkoj osobi, mladi poljoprivrednik mora prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu biti zaposlen kod te fizičke osobe i početi plaćati doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje po osnovi poljoprivrede

o   ako je korisnik pravna osoba, mladi poljoprivrednik mora biti zaposlen u pravnoj osobi – korisniku prije podnošenja konačnog zahtjeva  za isplatu.

Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.2. »Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš«

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 100.000.000,00 HRK. Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika te proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija. Intenzitet potpore po projektu iznosi najviše 50 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta, osim u slučaju mladih poljoprivrednika, kada se intenzitet potpore uvećava za 20 % ako ispunjavaju ranije navedene uvjete.

Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.3. »Korištenje obnovljivih izvora energije«

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 150.000.000,00 HRK, a prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika. Intenzitet potpore po projektu iznosi najviše 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta, a može se uvećati za dodatnih 20% ukoliko ulaganje provodi mladi poljoprivrednik, odvija se u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima ili ako je ulaganje povezano s agro-okolišnim i klimatskim djelatnostima te ekološkom poljoprivredom.

U sva tri natječaja najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 5.000 eura, a najviša 1.000.000 eura, osim za korisnike početnike kod kojih najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 100.000 eura. Prvi dio zahtjeva za potporu za ove natječaje može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 31. kolovoza 2018. godine od 12:00 sati do 17. listopada 2018. godine do 12:00 sati. 

Sve natječaje, izmjene natječaja i potrebne obrasce možete pronaći ovdje.

Izvor: APPRRR

Dana 19. 07. 2018. godine LAG Bosutski niz objavio je prvi LAG Natječaj TO 1.2.2. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” sukladan podmjeri 6.3.1. Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. 

Prihvatljivi prijavitelji su korisnici sa područja LAG obuhvata, a to su općine i grad: Andrijaševci, Babina Greda, Cerna, Gradište, Ivankovo, Jarmina, Nijemci, Otok, Privlaka, Stari Mikanovci, Vođinci

Poštovani, dokumentacija LAG Natječaja dostupna je na stranicama LAG-a Bosutski niz www.lag-bosutskiniz.hr

Visina potpore po nositelju projekta iznosi 15.000 €

37416122 1989120088066537 4949386240211288064 n