Zbog velikog broja upita korisnika vezanih za intenzitet potpore u slučaju kupovine poljoprivredne mehanizacije u tipu operacije 6.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju uz suglasnost Ministarstva poljoprivrede, Upravljačkog tijela Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. obavještava korisnike da se u slučaju kupnje poljoprivredne mehanizacije uključujući sve samostalne i/ili priključne uređaje, oruđa i alate intenzitet potpore od 40% odnosi na cijeli sektor pružanja usluga u ruralnim područjima, a koji može obuhvaćati usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima, usluge u društvenim djelatnostima, intelektualne usluge. Iz predloška Plan nabave/Tablica troškova i izračuna potpore uklonjene su nejasnoće vezane za kupnju poljoprivredne mehanizacije, te je objavljen novi predložak Plan nabave/Tablica troškova i izračuna potpore.

Podsjetimo, Natječaj za provedbu Podmjere 6.4. Ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti – provedba tipa operacije 6.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima objavljen je 14. lipnja 2018. godine. Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 18. srpnja 2018. godine od 12:00 sati do 28. rujna 2018. godine do 12:00 sati. Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu počeo je teći 18. srpnja 2018. godine i traje do 28. rujna 2018. godine do 12:00 sati.

Predložak Plana nabave/Tablice troškova i izračuna potpore možete preuzeti u mapi Predlošci 6.4.1.

Također, s obzirom da se u Zahtjevu za potporu na pitanju 16.8. „Stručna sprema i radno iskustvo nositelja/odgovorne osobe poljoprivrednog  gospodarstva ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva nositelj aktivnosti“ nakon odabira odgovora iz padajuće liste korisniku ne otvara novo pitanje s opcijom učitavanja dokumentacije propisane u poglavlju III točki 1 Priloga I Natječaja (DODATNA DOKUMENTACIJA ZA BODOVANJE ZAHTJEVA ZA POTPORU (UČITATI DOKUMENT/E U AGRONET), već se otvara samo pitanje za unos teksta, molimo korisnike da propisanu dokumentaciju učitaju pod pitanjem 13.13.1. „Ostala dokumentacija uz poslovni plan“.

Izvor: apprrr.hr 

 

 

 

 

 

Ministarstvo poljoprivrede, u suradnji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO), pokrenulo je financijske instrumente – Mikro i Male zajmove za ruralni razvoj – u sklopu Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020., koji se sufinanciraju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Mikro i Mali zajmovi namijenjeni su poljoprivrednicima, prerađivačima poljoprivrednih proizvoda te subjektima koji djeluju u sektoru šumarstva, i to u sljedećim tipovima operacija:

·         4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava

·         4.1.2 Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš

·         4.1.3 Korištenje obnovljivih izvora energije

·         4.2.1 Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima

·         4.2.2 Korištenje obnovljivih izvora energije

·         6.4.1 Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

·         8.6.1 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumsko uzgojnim radovima

·         8.6.2 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva

Ovim programom našim poljoprivrednicima osiguravamo najpovoljnije kredite za njihove investicije, po znatno povoljnijim uvjetima od onih koji bankarski sektor trenutačno nudi u Hrvatskoj. Za financijske instrumente iz Programa ruralnog razvoja RH osigurali smo više od pola milijarde kuna. Proizvođačima mlijeka omogućili smo nevjerojatno nisku kamatu od svega 0,1%. Vjerujem da će ovo biti dodatan vjetar u leđa svima onima koji žive od poljoprivrede, prerađivačke djelatnosti ali i šumarstva.“ – izjavio je potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić.

Mikro i Malim zajmovima moguće je financirati i troškove koji nisu prihvatljivi za bespovratna sredstva (kao što su primjerice kupnja živih životinja, jednogodišnjeg bilja, rabljene opreme, obrtna sredstva), a glavne značajke zajmova su:

MIKRO ZAJMOVI ZA RURALNI RAZVOJ

Ciljna skupina Mikro, mali subjekti gospodarstva
Namjena zajmova Investicije u materijalnu i nematerijalnu imovinu, uključujući i obrtna sredstva do najviše 30% ukupnog iznosa zajma
Iznos u EUR 1.000 – 25.000 (isplate krajnjim primateljima vršiti će se u kunama)
Naknada za obradu zahtjeva Ne naplaćuje se krajnjim  primateljima
Druge naknade i uvjeti Nema naknade za rezervaciju sredstava, interkalarne kamate, naknade za prijevremenu otplatu kredita te nije obvezno vlastito učešće krajnjeg primatelja
Kamatna stopa 0,5% i 1,0% – ovisno o razvijenosti JLS ulaganja; 0,1% za mljekarski sektor
Rok korištenja 6 mjeseci
Poček Do 12 mjeseci, ukoliko je rok otplate dulji od 2 godine
Rok i način otplate Do 5 godina uz uključeni poček; kvartalna otplata glavnice i kamate
Instrument osiguranja Zadužnice poslovnog subjekta/vlasnika i ostali instrumenti osiguranja prema procjeni rizika
Državna potpora
De minimis; u skladu s Aneksom II Uredbe (EU) br. 1305/2013

MALI ZAJMOVI ZA RURALNI RAZVOJ

Ciljna skupina Mikro, mali i srednji subjekti gospodarstva
Namjena zajmova Investicije u materijalnu i nematerijalnu imovinu, uključujući i obrtna sredstva do najviše 30% ukupnog iznosa zajma
Iznos u EUR 25.001 – 50.000 (isplate krajnjim primateljima vršiti će se u kunama)
Naknada za obradu zahtjeva Ne naplaćuje se krajnjim primateljima
Druge naknade i uvjeti Nema naknade za rezervaciju sredstava, interkalarne kamate, naknade za prijevremenu otplatu kredita te nema vlastitog učešća
Kamatna stopa 0,5% i 1,0% – ovisno o razvijenosti JLS ulaganja; 0,1% za mljekarski sektor
Rok korištenja 6 mjeseci
Poček Do 12 mjeseci, ukoliko je rok otplate dulji od 2 godine
Rok i način otplate Do 10 godina uz uključeni poček; kvartalna otplata, kvartalna otplata glavnice i kamate
Instrument osiguranja Zadužnice poslovnog subjekta/vlasnika i ostali instrumenti osiguranja prema procjeni rizika
Državna potpora De minimis; u skladu s Aneksom II Uredbe (EU) br. 1305/2013

HAMAG-BICRO raspisao je Program Mikro i Malih zajmovi za ruralni razvoj, a prvi zahtjevi za zajam podnose se od 1. rujna 2018. godine.Programi su otvoreni do 31.12.2020. godine, a zahtjevi će se uzimati u obradu prema datumu zaprimanja.

MIKRO I MALE ZAJMOVE ZA RURALNI RAZVOJ NIJE MOGUĆE U SKLOPU ISTE INVESTICIJE KOMBINIRATI S BESPOVRATNIM SREDSTVIMA I/ILI DRUGIM FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA SUFINANCIRANIM IZ BILO KOJEG OD ESI FONDOVA. (NEUSPJEŠNA) PRIJAVA ZA BESPOVRATNA SREDSTVA PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA  NIJE PREDUVJET ZA KORIŠTENJE MIKRO I MALIH ZAJMOVA ZA RURALNI RAZVOJ.

Obrazac zahtjeva za zajam, upute za postupak prijave i popis potrebne dokumentacije preuzmite na stranicama HAMAG-BICRO-a:

·         Mikro zajam za ruralni razvoj

·         Mali zajam za ruralni razvoj

Pitanja o uvjetima korištenja zajmova i o postupku prijave možete uputiti na , a sve novosti oko financijskih instrumenata pratite na ruralnirazvoj.hr. Općenita pitanja o financijskim instrumentima Programa ruralnog razvoja uputite na: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za ruralni razvoj: .

 

Izvor: https://ruralnirazvoj.hr/od-1-rujna-krecu-najpovoljniji-krediti-za-poljoprivrednike-raspisan-program-mikro-i-malih-zajmova/

 

 

 

 

 

 

Održali smo animacijske radionice za LAG natječaj LAG-a Bosutski niz za TO 1.2.2. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava" u Privlaci, Nijemcima, Otoku, Starim Mikanovcima, Vođincima te Ivankovu.

38142785 2244380558912448 82560120516509696 n

Pred nama su još danas u 18 sati radionica u Jarmini, zgrada Općine Jarmina 
te sutra u 10 sati u Babinoj Greda, zgrada Općine Babina Greda,
u 12 sati u Andrijaševcima, zgrada Općine Andrijaševci 
te u 14 sati u Gradištu, zgrada Općine Gradište!!

38279345 2244806368869867 4171381347224387584 n

 

 

 

 

MJERANATJEČAJSTATUS
M4 Natječaj za tip operacije 4.1.3. “Korištenje obnovljivih izvora energije” OTVORENOd 31. 8. 2018
Do 17. 10. 2018
M4 Natječaj za tip operacije 4.1.2. “Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš” OTVORENOd 31. 8. 2018
Do 17. 10. 2018
M4 Natječaj za tip operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” – sektor voća i povrća i sektor stočarstva i peradarstva OTVORENOd 31. 8. 2018
Do 17. 10. 2018
M3 Natječaj za tip operacije 3.1.1. „Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete“ OTVORENOd 20. 8. 2018
Do 30. 9. 2020
M7 Natječaj za tip operacije 7.2.1. “Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda” OTVORENOd 10. 9. 2018
Do 12. 10. 2018
M8 Natječaj za tip operacije 8.6.2. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva OTVORENOd 20. 8. 2018
Do 31. 10. 2018
M8 Natječaj za tip operacije 8.6.1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima OTVORENOd 20. 8. 2018
Do 31. 10. 2018
M19 Natječaj za tip operacije 19.3.1. “Priprema aktivnosti projekata suradnje” OTVORENOd 18. 7. 2018
Do 31. 12. 2018
M6 Natječaj za tip operacije 6.3.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” OTVORENOd 30. 8. 2018
Do 13. 12. 2018
M19 Natječaj za tip operacije 19.3.2. “Provedba aktivnosti projekata suradnje” OTVORENOd 18. 7. 2018
Do 31. 12. 2018
M5 Natječaj za tip operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“ OTVORENOd 2. 7. 2018
Do 31. 10. 2018
M19 Natječaj za provedbu tipa operacije 19.4.1. »Tekući troškovi i animacija« iz PRR RH 2014. – 2020. OTVORENOd 18. 6. 2018
Do 31. 12. 2023
M6 Natječaj za provedbu tipa operacije 6.4.1. „Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ OTVORENOd 18. 7. 2018
Do 28. 9. 2018
M4 Natječaj za provedbu tipa operacije 4.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. OTVORENOd 23. 7. 2018
Do 21. 9. 2018
M7 Natječaj za tip operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” OTVORENOd 2. 8. 2018
Do 14. 9. 2018
M4 Natječaj za provedbu tipa operacije 4.2.1. “Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima” – objekti malog kapaciteta za preradu mlijeka OTVORENOd 23. 7. 2018
Do 21. 9. 2018
M4 Natječaj za provedbu tipa operacije 4.2.1. “Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima” – objekti za proizvodnju ulja OTVORENOd 23. 7. 2018
Do 21. 9. 2018
M8 Natječaj za tip operacije 8.5.1. “Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura” OTVORENOd 2. 7. 2018
Do 5. 10. 2018
M8 Natječaj za tip operacije 8.5.2. “Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture” OTVORENOd 1. 6. 2018
Do 2. 8. 2018
M17 Natječaj za provedbu mjere 17 Upravljanje rizicima, podmjere 17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka OTVORENOd 16. 4. 2018
Do 31. 12. 2018

Izvor: ruralnirazvoj.hr 

https://ruralnirazvoj.hr/natjecaji/