U sklopu Programa transnacionalne suradnje Interreg ADRION 2014. -2020. objavljen je 1. poziv na dostavu projektnih prijedloga, a otvoren je za javne i privatne organizacije sa sjedištem u Jadranskoj i jonskoj regiji. Ukupna raspoloživa sredstva u okviru ovog Poziva su 33 milijuna Eura (ERDF i IPA II), a EU sufinanciranje iznosi 40%.

Opće informacije o natječaju možete pronaći ovdje , a detaljni uvjeti i rokovi, kao i natječajna dokumentacija dostupni su u Paketu za prijavitelje (“Application Package”).

 

Rok za prijavu je do 25. ožujka 2016. godine.


Izvor : Ured za udruge Vlade RH

 

 

Cilj je obaju poziva omogućiti finacijsku stabilnost i plativost organizacija civilnoga društva i nesmetanu provedbu odobrenih projekata iz strukturnih fondova Europske unije.

U Pozivu za međufinaciranje sredstvima osiguranima kroz Program Nacionalna zaklada će međufinancirati ugovorene projekte isključivo organizacija civilnoga društva s pravnim statusom udruge (osim stranih udruga registriranih u Republici Hrvatskoj) ili zaklade koje su registrirane i djeluju u Republici Hrvatskoj bez obzira jesu li nositelji ugovorenih projekata i/ili su suprijavitelji na istima.

U Pozivu za predfinanciranje sredstvima osiguranima kroz Program Nacionalna zaklada će predfinancirati ugovorene projekte isključivo organizacija civilnoga društva s pravnim statusom udruge (osim stranih udruga registriranih u Republici Hrvatskoj) i zaklade koje su registrirane i djeluju u Republici Hrvatskoj pod uvjetom da su nositelji ugovorenih projekata.

Provedba Programa započinje objavom ovog Poziva za uspostavu Razvojne suradnje kroz jednokratne podrške za međufinanciranje koji omogućuje kontinuiranu prijavu od objave Poziva do 28. listopada 2016. godine.

Više informacija o pozivima u okviru Programa Europa Plus kao i potrebnu dokumentaciju za prijavu možete pronaći ovdje

 

Izvor: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

 

 

Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj poziva sve zainteresirane pravne osobe koje se bave dolje navedenim aktivnostima da iskažu interes za suradnju s Predstavništvom u provedbi projekata planiranih za 2016. godinu.

Tražene aktivnosti su:

1.  pružanje savjetodavne, tehničke, logističke i administrativne pomoći u pripremi i realizaciji promotivnih i ostalih događanja te komunikacijsko-informativnih aktivnosti s ciljem bolje vidljivosti Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj te politika i mjera Europske komisije (konferencije, događanja otvorenog tipa, manifestacije, javne debate i tome slično);
2.  grafičko oblikovanje promotivnih i ostalih materijala, prijelom i tisak;
3.  podrška u radu s društvenim mrežama i web kampanjama
4.  priprema audiovizualnih materijala, web streaming, oglašavanje na Internetu. 

Predstavništvo Europske komisije poziva zainteresirane da kratak opis djelatnosti i usluga koje pružaju, kao i popis referentnih poslova iz relevantnog područja, dostave putem elektroničke pošte na.

Rok za prijavu je 03. veljače 2016.

Za više informacija posjetite web stranicu: http://ec.europa.eu/croatia/news/2016/20160120_hr.htm

 

 

Program Europa za građane 2014-2020 promiče aktivno europsko građanstvo te jačanje svih oblika građanske participacije, a namijenjen je jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i neprofitnim organizacijama (organizacije civilnoga društva, obrazovne, kulturne i istraživačke institucije).
 
Program je podijeljen u dvije cjeline: 1. Europsko sjećanje i 2. Demokratski angažman i građansko sudjelovanje koja se sastoji od tri mjere – Bratimljenje gradova, Umrežavanje gradova i Projekti civilnoga društva.
 
Radionica će se održatiu petak, 5. veljače 2016. godine, u Zagrebu, u Kući Europe, Ulica Augusta Cesarca 4.
 
Tijekom radionice predstavit će se struktura i sve mogućnosti financiranja sredstvima iz Programa te također direktna iskustva iz primjera dobre prakse. Drugi dio dana bit će namijenjen umrežavanju sudionika/ca i osmišljavanju zajedničkih projektnih prijedloga, koje će kasnije svi zajedno komentirati i dati eventualne sugestije za poboljšanje u cilju prilagodbe prioritetima Programa.
 
Rok za prijavu na radionicu za umrežavanje i izradu projektnih prijedloga je 2. veljače 2016. godine.
Potvrda sudjelovanja će biti poslana u srijedu, 3. veljače 2016. godine.
Program radionice možete naći ovdje .

Izvor : Ured za udruge Vlade RH