Obavijest za korisnike mjere 07 iz Programa ruralnog razvoja - podmjere 7.2. i 7.4.

Obavještavamo korisnike Mjere 07 iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske, koji su podnijeli zahtjeve za potporu za Operacije 7.2.1., 7.2.2. i 7.4.1., da kada u prijavljenom projektu nastaju promjene u kojima dolazi do izmjene dokumenata poput građevinske dozvole, glavnog projekta i/ili projektantskog troškovnika u odnosu na dokumentaciju dostavljenu u Zahtjevu za potporu, i to u trenutku kada korisnik nije još dostavio Agenciji za plaćanja dokumentaciju koja se dostavlja nakon provođenja postupaka nabave sukladno Natječaju, korisnik uz spomenutu dokumentaciju (uz ponude i ostalu dokumentaciju definiranu Natječajem) dostavlja Agenciji za plaćanja sve izmijenjene dokumente zajedno s vlastitim pojašnjenjem tih izmjena; s tim da se takvim izmjenama ne smije mijenjati sama svrha i namjena projekta odnosno utjecati na ispunjavanje uvjeta prihvatljivosti.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Radionica ''Budućnost pristupa LEADER/CLLD u Hrvatskoj'' te Skupština HMRR-a

 

Dana 8. rujna u Gornjim Crnogovcima sudjelovali smo na radionici pod nazivom ''Budućnost pristupa LEADER/CLLD u Hrvatskoj''. Radionicu je organizirala Hrvatska mreža za ruralni razvoj – HMRR. Radionica je održana na području Lag-a Zapadna Slavonija.

21729552 1850576408292867 1232600054 n

Poslije radionice održana je Skupština HMRR-a čiji smo član, na kojoj je izabrano novo vodstvo HMRR-a, predstavljene aktivnosti, polugodišnje izvješće za 2017 godinu, izvješće o radu za 2016 godinu te smjernice za budući rad.

 

 

 

 

OBAVIJEST KORISNICIMA MJERE 4, U OPERACIJAMA 4.1.1. I 4.1.2., 1. natječaj

Obavještavaju se korisnici s kombiniranim projektima u operacijama 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ i 4.1.2. „Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnoja u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš“ da je, zbog kasnijeg odobravanja projekata iz operacije 4.1.1., odnosno raskoraka u odobravanju projekata koji predstavljaju jednu tehnološku cjelinu i/ili su obuhvaćeni jednom građevinskom dozvolom, produžen rok za podnošenje zahtjeva za isplatu iz operacije 4.1.2. te je krajnji rok za njihovo podnošenje rok podnošenja zahtjeva za isplatu za operaciju 4.1.1.
 
 
 
 

Župan VSŽ proglasio elementarnu nepogodu za svih 11 JLS odnosno za grad Otok te 10 općina sa područja LAG-a Bosutski niz

 

VUKOVAR, Na prijedlog županijskog povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda župan Vukovarsko-srijemske županije Božo Galić donio je odluku o proglašenju elementarne nepogode od suše za područja gradova Ilok, Otok, Vukovara i Županje te općina Andrijaševaca, Babine Grede, Bogdanovaca, Borova, Bošnjaka, Cerne, Drenovaca, Gradišta, Gunje, Ivankova, Jarmine, Markušice, Negoslavaca, Nijemaca, Nuštra, Privlake, Starih Mikanovaca, Štitara, Tordinaca, Vođinaca i Vrbanje. Odluka je donesena zbog velikih materijalnih šteta na poljoprivrednim kao posljedica vremenskih nepogoda uzrokovanih sušom, uslijed ekstremno visokih temperatura u periodu od 05.srpnja do 01.rujna 2017. godine. Sukladno članku 28. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda obvezuju se Općinska / Gradska povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda da odmah ili u najkraćem mogućem roku izrade izvješće  – Prvo priopćenje s procjenom ukupne štete, te dostave Županijskom povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda, a procijenjene poljoprivredne štete unesu u Registar šteta u poljoprivredi.

 

http://press032.com/zupan-proglasio-elementarnu-nepogodu-veci-dio-vukovarsko-srijemske-zupanije/