Od danas, dana 7. kolovoza do dana 11. rujna počinje rok za prijavu na LAG natječaj LAG-a BN za TO 1.2.2. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava"
Dokumentacija se nalazi na web stranici LAG-a: https://www.lag-bosutskiniz.hr/index.php/lag-natjecaj

Prijave se šalju isključivo preporučeno poštom na adresu: Trg kralja Tomislava 6, 32245 Nijemci
Na zatvorenom paketu/omotnici mora biti jasno navedeno:
• naziv ovog Natječaja:1.2.2. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“- NE OTVARATI
• puni naziv i adresa nositelja projekta 
• na paketu/omotnici također mora biti zabilježen datum i točno vrijeme podnošenja prijave projekta . Prijave projekata poslane na način različit od gore navedenog (npr. faksom ili e-poštom) ili dostavljene na druge adrese bit će automatski isključene.

Sva pitanja vezano za prijavu na natječaj mogu se postaviti na email: , odgovori će se nalaziti na web stranici LAG-a BN

 

 

 

 

 
1. Kod odabira kriterija bodova o statusu zaposlenja: korisnik je nositelj opg-a i nema članova te nas zanima dali isti može ostvariti 10 bodova ako je neprekidno zaposlen kod drugog poslodavca manje od 3 godine? I dali mora uz kriterije priložiti potvrdu iz mirovinskog?
O: Sukladno natječajnoj dokumentaciji LAG natječaja za TO 1.2.2. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava" u pojašnjenju kriterija odabira 2 (Prilog IV. - Pojašnjenje kriterija odabira) jasno je naznačeno tko je i pod kojim uvijetima prihvatljiv prijavitelj.
 
2.Ukoliko je OPG preuzet od roditelja prije otvaranja natječaja, prilikom dostave dokumentacije isti je dužan dostaviti samo evidenciju o prodaji vlastitih proizvoda za 2018. godinu? (opg nije u sustavu pdv-a i ima ukupni godišnji primitak manji od 85.000,00 kn)
O: Potrebno je dostaviti evidenciju jer se radi o istom OPG-u, samo je promijenjen nositelj gospodarstva, a i u dokumentaciji LAG natječaja navedena je evidencija od 2017. godine.
 
3. Kod odabira kriterija bodova o statusu zaposlenja: korisnik je nositelj OPG-a i prijavljen je u istom po poljoprivrednoj djelatnosti duže od 3 godine. Može li isti ostvariti 15 bodova po kriteriju zaposlenja?
O: Da bi nositelj projekta ostvario 15 bodova po navedenom kriteriju:

- nositelj ili član OPG-a ne smije biti u radnom odnosu i kao takav se mora voditi u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje tri godine i više ili

- nositelj poljoprivrednoggospodarstva ili član OPG-a  mora biti osiguran po poljoprivrednoj osnovi (kao poljoprivrednik) po propisima o mirovinskom osiguranju u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje neprekidno tri godine ili više u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu.

Da bi nositelj projekta ostvario 10 bodova po navedenom kriteriju:

- Nositelj poljoprivrednog gospodarstva ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva je prije podnošenja prijave projekta bio neprekidno nezaposlen manje od 3 godine

- nositelj poljoprivrednoggospodarstva ili član OPG-a  mora biti osiguran po poljoprivrednoj osnovi (kao poljoprivrednik) po propisima o mirovinskom osiguranju u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje manje od tri godine u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu.

Isto dokazuje Potvrdom iz matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili Potvrdom o nezaposlenosti iz evidencije nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dana 1. kolovoza održana je animacijska radionica za LAG natječaj iz LRS LAG-a BN za TO 1.2.2. u Jarmini te dana 2. kolovoza u Babinoj Gredi, Andrijaševcima te Gradištu.

Napominjeno kako rok za prijavu počinje dana 7. kolovoza 2018. g. te traje do 11. rujna 2018.g., svim prijaviteljima želimo puno uspjeha pri prijavama.

38239066 2248386518511852 7781339893958967296 n

Za sva pitanja stojima na raspolaganju na mail

 

 

 

 

 

 

 IZMJENA POZIVA - Ponovno zaprimanje projektnih prijedloga u sklopu Poziva 4c1.4. ‘Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora’ od 4. rujna 2018.

 

Obavještavamo potencijalne prijavitelje da je ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar donio Odluku o povećanju alokacije za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“ (referentni broj KK.04.2.1.04), kojom je ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva povećan s 380.000.000,00 kuna na 1.110.000.000,00 kuna.

Nastavno na donesenu Odluku o povećanju alokacije, 26. srpnja 2018. objavljena je 2. izmjena dokumentacije Poziva. Izmjena se odnosi na povećanje alokacije i roka za ponovnu dostavu (podnošenje) projektnih prijedloga najranije od 04. rujna 2018 u 9:00 sati te na manje izmjene dokumentacije Poziva.

U okviru 2. izmjene Poziva izmijenjeni su sljedeći dokumenti:

  1. 04.2.1.04 Upute za prijavitelje_2. corrigendum
  2. 04.2.1.04 Sažetak poziva_2. corrigendum
  3. 04.2.1.04 Prilog 1. Posebni uvjeti Ugovora_2. corrigendum
  4. 04.2.1.04 Popis izmjena_2. corrigendum

Po objavi 2. izmjene Poziva, potencijalni prijavitelji imaju mogućnost rada na svojoj projektnoj prijavi u sustavu eFondovi, ali istu neće moći podnijeti prije početka roka za ponovnu dostavu (podnošenje) projektnih prijedloga, odnosno najranije od 04. rujna 2018. u 9:00 sati.

Zaprimanje projektnih prijedloga radi pružanja stručne podrške od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Sektora za energetsku učinkovitost (FZOEU/SEU), započinje od 6. kolovoza 2018. godine u 9:00 sati. Isključivo putem adrese elektroničke pošte  odvija se sva formalna komunikacija sa stručnom podrškom.