OBAVIJEST KORISNICIMA PODMJERE 4.1.- OPERACIJA 4.1.2.“
 
U slučaju ulaganja unutar Podmjere  4.1. -  Operacije 4.1.2. "Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš" korisnici nemaju obvezu ishoditi Mišljenje o usklađenosti dokumentacije s propisanim uvjetima vezano uz dobrobit životinja te veterinarsko-zdravstvene uvjete od Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane. 
 

http://www.apprrr.hr/obavijest-korisnicima-podmjere-41--operacija-412%E2%80%9C-2393.aspx  

  

 
 

Objavljen Pravilnik o parametrima kvalitete i kvalitativnim klasama pšenice u otkupu pšenice roda 2017. godine

 
Proizvođači i otkupljivači pšenice nezadovoljni su parametrima kvalitete i kvalitativnim klasama pšenice koje sadrži neobvezujući Kodeks otkupa žitarica i uljarica iz 2014. godine. Na dva održana sastanka Stručnog savjeta za praćenje stanja u proizvodnji i preradi žitarica i uljarica nije postignut dogovor oko izmjena Kodeksa. Imajući u vidu da je žetva pšenice u tijeku i da je potrebno žurno reagirati na zahtjeve tržišta Ministarstvo poljoprivrede pripremilo je Pravilnik o parametrima kvalitete i kvalitativnim klasama pšenice u otkupu pšenice roda 2017. godine u koji su unesene izmjene o kojima se raspravljalo na posljednjem sastanku Savjeta i oko kojih se postigao određeni stupanj suglasnosti svih strana.
 
Pravilnik će se primjenjivati za otkup pšenice roda 2017. godine proizvedenu za otkup isključivo na području Republike Hrvatske.  
 
 
 

PODMJERA 4.1. I 4.2. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU-DOKUMENTACIJA

Korisnici podmjera 4.1 i 4.2, koji su fizičke osobe i nemaju otvoren poslovni račun te nisu u mogućnosti pribaviti obrazac BON-2/SOL-2, uz zahtjev za potporu mogu učitati dokument izdan od banke iz kojeg su vidljivi podaci o ukupnom broju dana blokade, broju dana blokade u kontinuitetu i blokiranosti računa u trenutku izdavanja dokumenta.

Napominjemo da Korisnik ne smije biti u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih 6 mjeseci, od čega ne više od 15 dana u kontinuitetu uz uvjet da nije u blokadi u trenutku izdavanja dokumenta.

http://www.apprrr.hr/podmjera-41-i-42-podnosenje-zahtjeva-za-potporu-dokumentacija-2390.aspx 

 

 

ROK ZA DOSTAVU POSLJEDNJEG ZAHTJEVA ZA ISPLATU U OPERACIJI 7.1.1. PRODULJEN DO 13. STUDENOG 2017.

Obavještavamo korisnike prvog natječaja podmjere 7.1. "Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti", operacije 7.1.1." Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave" (NN 25/15), koji su dobili konačne Odluke o dodjeli sredstava da se produljuje rok za dostavu posljednjeg Zahtjeva za isplatu, najkasnije do 13. studenog 2017.

http://www.apprrr.hr/rok-za-dostavu-posljednjeg-zahtjeva-za-isplatu-u-operaciji-711-produljen-do-13-studenog-2017-2389.aspx