POLJOPRIVREDNICIMA NA KUĆNE ADRESE STIŽE IZVJEŠTAJ O PLAĆENIM POTPORAMA
 
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju danas na kućne adrese šalje Obavijest o ostvarenim pravima za 2016. godinu svim poljoprivrednicima koji su podnijeli zahtjev za potpore u poljoprivredi za 2016. godinu, a koje su isplaćene u periodu od studenog 2016. do srpnja 2017. godine. 
 
U ovoj obavijesti navedene su sve potpore koje je poljoprivrednik zatražio na jedinstvenom zahtjevu, uz podatke o traženoj i utvrđenoj količini, odobrenom pravu te o konačnoj isplati. Također, evidentirana su i eventualna umanjenja i naplaćene višegodišnje sankcije, osim iznosa koji su umanjeni temeljem poreznog duga ili dugovanja prema Agenciji za plaćanja. 
 
U slučaju dodatnih upita poljoprivrednici se mogu javiti u centralni ured Agencije za plaćanja (tel: 01/6002-700; e-pošta: ) ili u podružnicu u svojoj županiji.
 
 
 
 

OBJAVLJEN VODIČ ZA ŠKOLE O PROVEDBI ŠKOLSKE SHEME U ŠKOLSKOJ GODINI 2017./2018.

Obavještavamo škole da je na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljen Vodič za škole o provedbi školske sheme u školskoj godini 2017./2018.

Škola može mijenjati dobavljača tijekom školske godine, a prilikom promjene dobavljača potrebno je provjeriti da li se novi dobavljač nalazi na popisu.

Agencija za plaćanja će najkasnije 15. rujna odlukom odobriti školu i odrediti iznos prava na potporu po svakoj školi koja sudjeluje u Školskoj shemi. Škola može započeti raspodjelu voća, povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda od početka školske godine i prije izdavanja odluke sa konačnim iznosom potpore.

http://www.apprrr.hr/objavljen-vodic-za-skole-o-provedbi-skolske-sheme-u-skolskoj-godini-2017/2018-2417.aspx 

 

 

 

ZAPOČELO IZDAVANJE ODLUKA O PRIHVATLJIVOSTI ZA OPERACIJU 8.5.2.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju započela je s izdavanjem odluka o prihvatljivosti za korisnike koji su se javili na prvi natječaj za provedbu operacije 8.5.2. " Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture" koji je bio raspisan od 15. lipnja do 17. listopada 2016. godine.

Na ovaj natječaj, vrijedan 11,6 milijuna kuna, zaprimljena su 25 zahtjeva te vjerujemo da će po izdavanju svih odluka glavnina sredstava biti iskorištena.

Podsjetimo, korisnici ove mjere su šumoposjednici, udruženja šumoposjednika, trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske, udruge civilnog društva, te pravne osobe registrirane za djelatnosti zaštite prirode, a potpora iznosi do 50% ukupnih prihvatljivih troškova, između 5.000 – 100.000 EUR-a.

http://www.apprrr.hr/zapocelo-izdavanje-odluka-o-prihvatljivosti-za-operaciju-852--2413.aspx 

 

 

 

IZDANE KONAČNE ODLUKE O DODJELI SREDSTAVA ZA SEKTOR VOĆA I POVRĆA ZA OPERACIJU 4.1.1.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju izdala je konačne odluke o dodjeli sredstava s ukupnim iznosom potpore od 79.954.548,21 kuna za korisnike koji su se javili na drugi natječaj za provedbu podmjere 4.1. "Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva" - provedba operacije 4.1.1. "Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava" - sektor voća i povrća.

Korisnici svoje odluke mogu pogledati u AGRONET sustavu.

Podsjetimo, ovaj natječaj bio je raspisan od 04. studenog 2015. do 15. siječnja 2016. Na natječaj je zaprimljeno 373 zahtjeva za potporu, s traženim iznosom potpore od 1.110.128.747,62 kn.

http://www.apprrr.hr/izdane-konacne-odluke-o-dodjeli-sredstava-za-sektor-voca-i-povrca-za-operaciju-411-2411.aspx