Dana 31. kolovoza te 1. i 2. rujna u Donjoj Stubici sudjelovali smo na radionici u organizaciji LMH pod nazivom "Izmjene LRS, Plan provedbe i priprema usklađenja i metodologije provedbe decentraliziranog odlučivanja o dodjeli javnih sredstava temeljem odredbi nadređenih Uredbi EU te novog Pravilnika za provedbu Mjere 19, podmjera 19.2-19.4 – postupci i metode"

 

Radionica je obuhvaćala prvog dana 31/08/2017. temu „Priprema i provedba usklađenja LRS, izrada pratećeg Plana provedbe LRS, temeljem načela LEADER-CLLD-a, u okviru novih odredbi Pravilnika za provedbu M19, 19.2-19.4 koju je održala LMH.

Drugi dan 01/09/2017. održala se radionica sa početkom u 10:00 sati na temu: „Promjene Statuta – sukladnost s odredbama Uredbe 1303/2013 i 240/2014“ koju je održala LMH, nadalje održala se radionica pod nazivom „Obrazac za prijavu usklađenja/izmjena LRS i Plana provedbe – kako ga ispuniti, što uskladiti, kako objasniti promjene, nadalje, Smjernice za provedbu LAG Natječaja - proceduralni dio koji uključuje pripremu i objavu LAG natječaja, faze u postupku odabira (administrativna kontrola i ocjenjivanje projekata, rangiranje, donošenje odluka, itd.), Priprema i provedba odabira projekata LAG-a - izbjegavanje sukoba interesa, slaganje strukture sukladno čl. 32. i 34. Uredbe 1303/2013 i 240/2014, postupci odlučivanja koje je održao APPRRR, te Provedba natječaja LAG-a u praksi temeljem smjernica Pravilnika i uputa tijela nadležnih za provedbu PRR 2014-2020, M19 – interaktivna radionica u grupama koju je održala LMH.

21396807_1842655145751660_1874325914_n.jpg
 
Treći dan 02/09/2017. godine obišli smo primjere selektivnih oblika turizma na području LAG-a Zeleni bregi  – organiziran terenski obilazak; u okviru terenskog obilaska biti će provedena interaktivna radionica na temu: „Održivo korištenje prirodne resursne osnove za jačanje gospodarskog razvoja i zapošljavanje, putem implementacije LRS 2014-2020“.
 
 
 
 
 
 
 
OBAVIJEST ZA KORISNIKE MJERA RURALNOG RAZVOJA
 
Obavještavamo korisnike mjera ruralnog razvoja koji podnose ili su podnijeli zahtjeve putem AGRONET sustava da iako nadogradnjom istog, krajem kolovoza 2017. godine, AGRONET sustav nudi opciju "Učitaj prigovor", korisnici i dalje dostavljaju prigovore na akte koje donosi Agencija za plaćanja na način kako propisuje pravilnik o provedbi određene mjere/podmjere/operacije odnosno natječaj za provedbu određene operacije. 
 
Stoga ukoliko je pravilnikom ili natječajem za provedbu te mjere/podmjere/operacije propisano da se prigovor podnosi preporučenom pošiljkom s povratnicom ili neposredno u Agenciju za plaćanja, na adresu Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, korisnici su obvezni podnijeti prigovor na takav način i nisu obvezni učitati prigovor u AGRONET sustavu.   
 
Naime, spomenutom nadogradnjom AGRONET sustava bit će omogućena dostava prigovora putem AGRONET-a, ali to je za sada predviđeno samo za nove natječaje iz mjere 4.
 
 
 
 

KREĆE ISPLATA 22,7 MILIJUNA KUNA PROIZVOĐAČIMA MLIJEKA

 

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju danas započinje slanje Odluka o isplati odobrenog iznosa iznimne potpore poljoprivrednicima i isplatu same potpore, utvrđenu na osnovu broja prihvatljivih grla stoke te nakon provedenih kontrola.

Naime, Uredbom Vlade Republike Hrvatske o pružanju iznimne potpore za prilagodbu proizvođačima mlijeka iz ožujka 2017., objavljenom u Narodnim novinama broj 24/2017, omogućena je provedba Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1613 od 8. rujna 2016. o pružanju iznimne potpore za prilagodbu proizvođačima mlijeka i poljoprivrednicima u drugim sektorima stočarstva.

Potpora će se isplatiti svim proizvođačima čije su krave u proizvodnji mlijeka bile uključene u sustav kontrole mliječnosti na dan 31. ožujka 2017. godine. Potpora u ukupnom iznosu od 22.707.800,00 kuna isplatit će se na račune 4.686 proizvođača za 88.328 prihvatljivih grla.

http://www.apprrr.hr/krece-isplata-227-milijuna-kuna-proizvodacima-mlijeka-2422.aspx 

 

OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA ULAGANJA U ŠUMSKU INFRASTRUKTURU

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom danas je objavila Natječaj za provedbu podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tipa operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.“

Prihvatljivi troškovi su projektiranje, izgradnja i rekonstrukcija primarne i sekundarne šumske prometne infrastrukture (traktorski putovi i traktorske vlake), rekonstrukcija šumskih cesta, mostova i druge šumske prometne infrastrukture te kupovina šumskog i drugog zemljišta u maksimalnom iznosu od 10% od ukupnih prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici, udruženja šumoposjednika ili šumovlasnika i trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske te jedinice lokalne samouprave, a iznos potpore je od 10.000 do 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 37.500.000 kuna, a intenzitet javne potpore po projektu iznosi 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova.

Zahtjevi se podnose u izvorniku preporučenom pošiljkom s povratnicom ili neposredno na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, s naznakom: „Natječaj za EPFRR„, a rok za podnošenje zahtjeva počinje teći od 16. kolovoza 2017. i traje do 22. prosinca 2017.

http://www.apprrr.hr/objavljen-natjecaj-za-ulaganja-u-sumsku-infrastrukturu--2420.aspx