VAŽNO!

Obustava Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – Program zapošljavanja žena“
ZAGREB – Dana 13. rujna 2017. godine Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Upravljačko tijelo za Europski socijalni fond Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“, slijedom velikog broja zaprimljenih projektnih prijedloga za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – Program zapošljavanja žena“, broj poziva: UP.02.1.1.05., objavljuje obustavu zaprimanja projektnih prijedloga u okviru navedenog Poziva na određeno vrijeme.
Obzirom na činjenicu da zaprimljeni projektni prijedlozi iznosima dosežu 150% ukupno raspoloživih sredstava predmetnog Poziva, Ministarstvo je sukladno važećim Uputama za prijavitelje točki 5.5. Obustava ranije zatvaranje i produženje roka za dostavu projektnih prijedloga obustavilo Poziv u periodu od dana 13. rujna 2017. godine u 16:00 sati do kraja dana 31. listopada 2017. godine.
Važno: Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen, neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva.


Sve daljnje informacije pravovremeno će biti objavljene na službenim stranicama Europskog socijalnog fonda www.esf.hr i na Internet stranici www.strukturnifondovi.hr.

 

 

 

Obavijest za korisnike mjere 07 iz Programa ruralnog razvoja - podmjere 7.2. i 7.4.

Obavještavamo korisnike Mjere 07 iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske, koji su podnijeli zahtjeve za potporu za Operacije 7.2.1., 7.2.2. i 7.4.1., da kada u prijavljenom projektu nastaju promjene u kojima dolazi do izmjene dokumenata poput građevinske dozvole, glavnog projekta i/ili projektantskog troškovnika u odnosu na dokumentaciju dostavljenu u Zahtjevu za potporu, i to u trenutku kada korisnik nije još dostavio Agenciji za plaćanja dokumentaciju koja se dostavlja nakon provođenja postupaka nabave sukladno Natječaju, korisnik uz spomenutu dokumentaciju (uz ponude i ostalu dokumentaciju definiranu Natječajem) dostavlja Agenciji za plaćanja sve izmijenjene dokumente zajedno s vlastitim pojašnjenjem tih izmjena; s tim da se takvim izmjenama ne smije mijenjati sama svrha i namjena projekta odnosno utjecati na ispunjavanje uvjeta prihvatljivosti.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Radionica ''Budućnost pristupa LEADER/CLLD u Hrvatskoj'' te Skupština HMRR-a

 

Dana 8. rujna u Gornjim Crnogovcima sudjelovali smo na radionici pod nazivom ''Budućnost pristupa LEADER/CLLD u Hrvatskoj''. Radionicu je organizirala Hrvatska mreža za ruralni razvoj – HMRR. Radionica je održana na području Lag-a Zapadna Slavonija.

21729552 1850576408292867 1232600054 n

Poslije radionice održana je Skupština HMRR-a čiji smo član, na kojoj je izabrano novo vodstvo HMRR-a, predstavljene aktivnosti, polugodišnje izvješće za 2017 godinu, izvješće o radu za 2016 godinu te smjernice za budući rad.