Djelatnici Uprave za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju te Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju održali su u četvrtak, 27. listopada 2016. godine u prostorijama Hrvatske gospodarske komore u Osijeku, radionice vezane uz podmjeru 6.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”.

Radionice su bile namijenjene korisnicima kojima je izdana Odluka o dodjeli sredstava te im predstoji realizacija ciljeva iz poslovnog plana. Ujedno, sudionici radionice bili su i članovi Lokalnih akcijskih grupa, te predstavnici konzultantskih tvrtki kojima su teme bile značajne.

Korisnici podmjere, odnosno sudionici radionice dobili su vrijedne informacije od kolega iz Agencije za plaćanja koji se tiču faze popunjavanja Zahtjeva za isplatu te same realizacije projekta, kupnja opreme i mehanizacije te ispunjavanja aktivnosti i označavanja ulaganja iz poslovnog plana.

Osim toga, vrlo zanimljiva i poučna bila je prezentacija porezne savjetnice, gđe. Miljenke Cutvarić, koja je ukazala na porezni aspekt poslovanja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, obrta i trgovačkih društava nakon što postanu korisnici mjere/podmjere iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

U nastavku možete preuzeti prezentacije s održanih radionica:

6.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”


Testiranje za prijavljene kandidate na mjeru "Rad, staž i prijevoz" - stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa održat će se 18.10.2016. godine u prostorijama Lag-a Bosutski niz, Trg kralja Tomislava 6 Nijemci (ured u dvorištu općine) u 12:00 sati.

Područje testiranja obuhvaća:
 
Informatička pismenost - MsOffice (Word, Excel)
Osnovne informacije o Lag-u Bosutski niz - izvor informacija http://www.lag-bosutskiniz.hr/index.php/osnovni-podaci-o-lag-u
Lokalna razvojna strategija Lag-a Bosutski niz - izvor informacija http://www.lag-bosutskiniz.hr
 
Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili neki drugi vjerodostojni dokument.

Predsjednik Lag-a Bosutski niz Berislav Vuković, osoba ovlaštena za zastupanje donosi

JAVNI POZIV

Za dostavu prijava za korištenje mjere „Rad i staž i prijevoz" - stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

I.

                U cilju korištenja mjere „Rad i staž i prijevoz" putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u nastavku: HZZ) Lag Bosutski niz iskazuje interes i potrebu za prijmom polaznika/ce na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

II.

                Cilj zapošljavanja mladih na mjeru „Rad i staž i prijevoz", u smislu mjere iz točke I. ovog Javnog poziva je jačanje ruralnog područja Lag-a, civilnog sektora i organizacije socijalnih partnera za povlačenje sredstava EU fondova uz zapošljavanje mladih ljudi koji će stjecati nova znanja i vještine vezane uz pripremu i provedbu projekata financiranih iz EU fondova te provođenje Strategije ruralnog razvoja Lag-a Bosutski niz 2014.-2020.

III.

                Kandidati/-kinje (dalje: kandidat) koji se prijavljuje na ovaj Javni poziv moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

-          Osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 30 dana koje nemaju više od 12 mjeseci evidentiranog staža u zvanju za kojeg se obrazovala, bez obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju

-          Mlade nezaposlene osobe u dobi 15-29 godina, u registriranoj nezaposlenosti najviše do 4 mjeseca

-          mladi do 25 godina u evidenciji nezaposlenih dulje od 6 mjeseci

-          mladi do 29 godina u evidenciji nezaposlenih dulje od 12 mjeseci.

-          Da su osposobljeni za rad na računalu,

-          Da znaju engleski jezik

IV.

                Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od dvanaest (12) mjeseci u punom radnom vremenu – osam (8) sati dnevno obavljat će se u uredu Lag-a Bosutski niz, Trg kralja Tomislava 6, 32245 Nijemci.

V.

                Kandidati koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz prijavu dostaviti ove priloge u preslici:

-          Životopis,

-          Dokaz o hrvatskom državljanstvu ,

-          Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja,

-          Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, odnosno da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela ne starije od 6 mjeseci,

-          Uvjerenje HZZ-a da se kandidat vodi u evidenciji nezaposlenih osoba,

-          Dokaz da kandidat nije bio uključen u mjeru „Rad i staž i prijevoz“ (potvrda HZZ-a ili izjava kandidata),

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene. Uvid u originalne dokumente za izabrane kandidate izvršit će se prije zaključivanja pisanog ugovora.

VI.

                Osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 30 dana koje imaju više od 12 mjeseci evidentiranog staža u zvanju za kojeg su se obrazovale ne mogu biti uključene u stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

VII.

                Kandidati će biti pozvani na razgovor i testiranje.

                Za izabranog kandidata podnijet će se zahtjev HZZ-u za sufinanciranje/financiranje zapošljavanja u stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, a po dobivenom odobrenju od strane HZZ-a sa izabranim kandidatima sklopit će se Ugovor o radu.

VIII.

                Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa obavlja se:

-          Na temelju pisanog ugovora s predsjedinkom Lag-a Bosutski niz,

-          Prema programu stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa,

-          Pod vodstvom mentora.

Osoba zaposlena na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa ostvaruje pravo na novčana pomoć u visini definiranoj Odlukom Vlade Republike Hrvatske o visini novčane pomoći za nezaposlenu osobu koju je Zavod uključio u stručno osposobljavanje te iznosi 2.400 kn i ­trošak prijevoza u visini stvarnih troškova prijevoza sredstvima javnog prijevoza, a u maksimalnom iznosu od 1.000,00 kuna.

IX.

                Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od osam (8) od dana objave ovog Javnog poziva na oglasnoj ploči HZZ-a na adresu:

                Lag Bosutski niz, Trg kralja Tomislava  6, 32245 Nijemci s naznakom „Javni natječaj- „Rad i staž i prijevoz" - stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“

                Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

X.

                O rezultatima Javnog poziva kandidati će biti obaviješteni na službenim web stranicama Lag-a Bosutski niz http://www.lag-bosutskiniz.hr

                Obavijest o pozivu na razgovor (dan, sat i mjesto) biti će objavljeni na na službenim web stranicama Lag-a Bosutski niz http://www.lag-bosutskiniz.hr najkasnije deset (10) dana od dana proteka roka za dostavu prijava.

Predsjednik Lag-a Bosutski niz

Berislav Vuković

 

Link na objavu natječaja, HZZ: https://burzarada.hzz.hr/Posloprimac_RadnaMjesta.aspx

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju obavještavamo sve zainteresirane da je u Narodnim novinama 48/16  objavljen Natječaj za provedbu podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ - provedba Operacije 4.1.3. “Korištenje obnovljivih izvora energije“.

Korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava čija je ekonomska veličina manja od 6.000 eura za ulaganja u sektoru voća, povrća i cvijeća i manja od 8.000 eura za ulaganja u ostalim sektorima, te proizvođačke grupe/organizacije priznate sukladno Zakonu o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda. 

Opširnije...