Indikativni plan objave natječaja za 2018. godinu PRR RH

 

Naziv mjere Naslov natječaja Vrijeme objave natječaja
Mjera 3 – Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode 3.1.1. Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje travanj
3.2.1. Potpora za troškove informiranja i promoviranja srpanj
Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
Biljna proizvodnja
veljača
4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava svibanj
4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš svibanj
4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima (uljare/mini mljekare) travanj
4.3.1. Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja svibanj
4.3.3. Ulaganje u šumsku infrastrukturu svibanj
4.3.3. Ulaganje u šumsku infrastrukturu listopad
4.4.1. Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša svibanj
Mjera 5 – Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala travanj
5.2.2. Razminiranje poljoprivrednog zemljišta ožujak
Mjera 6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja 6.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima travanj
6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti siječanj
6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava lipanj
6.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima travanj
Mjera 7 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima 7.2.1. Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda travanj
7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu-sektorski – dječji vrtići i zajednički projekti vatrogasnih domova travanj
Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma 8.5.1. Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura travanj
8.5.1. Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura listopad
8.5.2. Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture travanj
8.5.2. Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture listopad
8.6.1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima travanj
8.6.1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima listopad
8.6.2. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva travanj
8.6.2. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva listopad
8.6.3. Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda travanj
8.6.3. Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda listopad
Mjera 9 – Uspostavljanje skupina proizvođača i organizacija 9.1.1. Uspostavljanje proizvođačkih grupa i organizacija svibanj
M10 – Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene 10.2. Očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih resursa u poljoprivredi veljača
Mjera 16 – Suradnja 16.1.1. Potpora za osnivanje operativnih skupina za provedbu 16.1.2. veljača
16.1.1. Potpora za osnivanje operativnih skupina za provedbu 16.4.1. srpanj
16.1.2. Operativne skupine svibanj
16.4.1. Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta listopad
M17 – Upravljanje rizicima 17.1.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka (od proizvodnih gubitaka uzrokovanih nepovoljnim klimatskim prilikama, životinjskim i biljnim bolestima, najezdom nametnika, okolišnim incidentom i mjerom donesenom u skladu s Direktivom 2000/29/EZ) travanj

M19 – Potpora za lokalni razvoju sklopu inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom

zajednice)

19.3.1. Priprema aktivnosti projekata suradnje travanj
19.3.2. Provedba aktivnosti projekata suradnje travanj
19.4.1. Tekući troškovi i animacija travanj

https://ruralnirazvoj.hr/plan-objave-natjecaja/

 

 

 

 

 

 

 

Novi Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu!

 

U Narodnim novinama 29/2018 objavljen novi Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu!
Proglašenim Zakonom se utvrđuju uvjeti za obavljanje gospodarske djelatnosti poljoprivrede i s njom povezanih dopunskih djelatnosti koje se obavljaju na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu kao organizacijskom obliku, način i uvjeti za upis u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava,odgovornost, prava i obveze nositelja OPG-a i članova OPG-a.

 

 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_03_29_585.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sretan i blagoslovljen Uskrs želi Vam LAG Bosutski Niz !

 

                                          

 

                                          SLIKA 008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

                   POZIVAJU SE ZAINTERESIRANI OPG-ovi  

     

 ZA IZLAGANJE PROIZVODA NA SAJMU DOMAĆIH PROIZVODA U SRPNJU U

                     LOPARAMA, BOSNA I HECEGOVINA. 

                     

 ZAINTERESIRANI SE TREBAJU JAVITI DO PETKA DO 11H NA MAIL:

                                                                     

                                                                                               

                               

    Povrat troškova za odlazak na sajam osiguran od organizatora!!