Još tjedan dana za prijavu na natječaj za provedbu tipa operacije 7.2.1.

Podsjećamo potencijalne korisnike da je u petak, 12. listopada 2018. posljednji dan za prijavu na natječaj za provedbu tipa operacije 7.2.1. „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Prvi dio zahtjeva za potporu korisnici mogu popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 10. rujna od 12 sati do 12. listopada 2018. godine do 12 sati. Drugi dio zahtjeva za potporu podnosi se najkasnije u roku od 12 mjeseci od dana sklapanja Ugovora o financiranju.

Prihvatljivi korisnici ove potpore su javni isporučitelji vodnih usluga javne vodoopskrbe ili javne odvodnje, a ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 200 milijuna kuna. Najniža vrijednost potpore iznosi 30.000 EUR, dok najviša vrijednost potpore iznosi 1.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Najniža ukupna vrijednost projekta iznosi 30.000 EUR, dok najviša ukupna vrijednost projekta iznosi do 1.250.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Intenzitet potpore iznosi najviše 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Prihvatljivi projekti su građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje javnog sustava za:

vodoopskrbu
odvodnju i/ili
pročišćavanje otpadnih voda
Svrha ovog natječaja je poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu kroz ulaganje u javne sustave za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.

 

https://www.apprrr.hr/jos-tjedan-dana-za-prijavu-na-natjecaj-za-provedbu-tipa-operacije-7-2-1/

 

 

 

Sudjelovanje na 12. Forumu organske proizvodnje u Selenči, Vojvodina u organizaciji Centra za organsku proizvodnju Selenča COPS

Dana 28.rujna sudjelovali smo na 12. Forumu organske proizvodnje u Selenči, Vojvodina

42808533 2046321212346424 5933079290257080320 n

 

 

 

 

Provedena jos jedna aktivnost u sklopu projekta LAGam-aktivni mladi nositelja LAG Marinianis iz Slatine te nas kao partnera.
Danas smo odradili posjet ciljne skupine mladih s područja LAG Marinianis našem LAG-u.
Uz umreževanje dionika obišli smo primjere turističke infrastrukture namjenjene mladima poput solarnih klupa i raspjevanih solarnih stupova 

42600677 2045907025721176 4900629041322655744 n


Projekt sufinancira EU iz ESF fonda

 42636669 2045907065721172 9020909619278512128 n
 
 
 
 
 
 

Podsjećamo sve zainteresirane da je podnošenje prvog dijela Zahtjeva za potporu u okviru Natječaja za provedbu tipa operacije 6.4.1. »Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020. u AGRONET-u moguće zaključno do petka, 28. rujna 2018. godine do 12 sati.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za ovaj Natječaj iznosi 250.000.000,00 kuna. Navedena potpora dodjeljuje se u obliku bespovratnih financijskih sredstava, pri čemu se po projektu financira do 70 %od ukupnih prihvatljivih troškova.

Najniži iznos javne potpore po korisniku iznosi 3.500 eura dok je najviši iznos javne potpore po korisniku200.000 eura u protuvrijednosti u kunama, tijekom razdoblja od tri uzastopne fiskalne godine.

Svrha ovog natječaja je razvoj postojeće nepoljoprivredne djelatnosti, uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta, s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja. Raspisivanje istog sastavni je dio aktivnosti namijenjenih demografskoj obnovi opustošenih ruralnih područja Republike Hrvatske, što predstavlja jedan od važnijih ciljeva Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. Njime se potiče ostanak mladih u ruralnim područjima, odnosno njihov povratak iz gradova te zapošljavanje i izvan poljoprivrednih zanimanja.

Više informacija dostupno je ovdje.

 

Izvor:APPRRRR