Objavljen Javni poziv JLS-ovima za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je kroz OPKK lokalnim jedinicama osiguralo 85% EU sufinanciranje spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Radi pojednostavljenja i brže realizacije postupka, Fond će, sukladno iskazu interesa gradova i općina, provesti postupak javne nabave i distribucije spremnika.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike osiguralo je jedinicama lokalne samouprave putem EU fondova kroz Operativni program „Konkurentnosti i kohezija“ 85%-tno sufinanciranje nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Radi pojednostavljenja procedure i brže realizacije cijelog postupka, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će operativno, sukladno iskazu interesa gradova i općina, provesti postupak javne nabave i distribucije spremnika.

Jedinice lokalne samouprave koje imaju važeći plan gospodarenja otpadom se stoga od danas mogu javiti na javni poziv Fonda te dostaviti podatke o potrebnom broju spremnika za odvojeno prikupljanje otpadnog papira i kartona, plastike, stakla, tekstila i biootpada. Poziv će biti otvoren 45 dana te će se nakon toga na osnovu prikupljenih podataka znati točan iznos ukupne investicije, a koja bi prema okvirnim procjenama mogla iznositi preko 250 milijuna kuna.

S obzirom da je uvjet za prijavu na javni poziv važeći plan gospodarenja otpadom, primjetno je da su jedinice lokalne samouprave ozbiljno počele shvaćati svoje zakonske obveze u pogledu gospodarenja otpadom, te se planovi donose i usvajaju puno ažurnije nego prijašnjih godina. Trenutno novi važeći plan gospodarenja otpadom ima oko 240 JLS-ova, a za očekivati je da će tijekom ovog i sljedećeg mjeseca taj broj narasti jer gradovi i općine paralelno rade na donošenju plana i dokumentaciji koja im je potrebna za prijavu na javni poziv Fonda.

Ministarstvo i Fond organizirat će tijekom ovog mjeseca regionalne radionice na kojima će predstavnicima gradova i općina te komunalnih tvrtki detaljno objasniti uvjete prijave na javni poziv.

„S obzirom na zahtjevnost cjelokupne pripreme i provedbe ovog poziva, Ministarstvo i Fond su osmislili i razradili optimalan model koji će s jedne strane rasteretiti jedinice lokalne samouprave od kompleksne procedure, a ujedno će jamčiti da će alokacija za ovu namjenu biti u visokom postotku i iskorištena. Tijekom cijelog perioda prijave prijaviteljima će biti osigurana i stručna podrška Fonda.“, rekao je direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Dubravko Ponoš.

Po završetku javnog poziva, Fond se s objedinjenim zahtjevom prijavljuje na ograničeni poziv Ministarstva zaštite okoliša i energetike u svojstvu korisnika EU sredstava, a nakon odobrenja prijave Ministarstvo donosi Odluku o financiranju te s Fondom sklapa Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.

 „Godina 2018. je godina izgradnje infrastrukture za učinkovito gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj, što potvrđuje naš dosadašnji angažman. U tijeku je natječaj za izgradnju i opremanje reciklažnih dvorišta u okviru kojega je osigurano 214,5 milijuna kuna bespovratnih EU sredstava. Nastavljamo i s aktivnostima na zatvaranjima i sanacijama odlagališta u cijeloj Republici Hrvatskoj, za što je osigurano 94 milijuna kuna. Ono što slijedi je poziv za izgradnje i opremanja postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenoga otpadnog papira, kartona, metala, plastike i dr. te izgradnju i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno prikupljenoga biotpada“ naglasio je ministar Ćorić.

Uz osiguravanje dostupne infrastrukture, Ministarstvo i Fond će nastaviti i s provedbom izobrazno-informativnih aktivnosti, kako bi građane dodatno educirali i potaknuli da svojim svakodnevnim ponašanjem pridonose očuvanju okoliša.

Objavljeni Javni poziv nalazi se na  POVEZNICI :

 http://www.fzoeu.hr/hr/zastita_okolisa/zastita_okolisa/gospodarenje_otpadom/nabava_spremnika_za_odvojeno_prikupljanje_otpada/najava_javnog_poziva/

 

 

 

 

 

 

 

Objavljen Natječaj za podmjeru 17.1. – Osiguranje usjeva, životinja i biljaka

 

U Narodnim novinama 29/18 objavljen je Pravilnik o provedbi mjere M17 “Upravljanje rizicima“, podmjere 17.1. „Osiguranje usjeva, životinja i biljaka“ unutar Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Pravilnik donosi značajne promjene u provedbi ove podmjere:

1) mijenja se način podnošenja zahtjeva za isplatu potpore i obaveza korisnika da prije podnošenja zahtjeva plati cjelokupnu premiju osiguranja. Korisnik će po ugovaranju osiguranja platiti 30 % premije osiguranja i nakon toga dostaviti zahtjev za isplatu potpore u Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.  Agencija za plaćanja potom provodi administrativnu obradu i kada utvrdi da su ispunjeni uvjeti za prihvaćanje zahtjeva za isplatu potpore isplaćuje iznos potpore na račun društva za osiguranje čime se zatvara obaveza korisnika.

2) smanjuje se prag gubitka poljoprivredne proizvodnje sa 30 % na 20 %

3) intenzitet potpore se povećava sa 65 % plaćene premije osiguranja na 70 %

4) gubitak godišnje poljoprivredne proizvodnje može nastati i zbog gubitka kvalitete proizvoda kao posljedice osiguranih rizika

5) zahtjevi za isplatu potpore će se podnositi tijekom cijele godine.

Odredbe Pravilnika se odnose Zahtjeve za isplatu potpore će moći podnijeti i poljoprivrednici koji su police osiguranja ugovorili i prije stupanja na snagu Pravilnika i to za:

1) police osiguranja ugovorene od 1. siječnja 2018. godine

2) police osiguranja čiji je početak osiguranja bio u 2017. godini, a datum isteka osiguranja u 2018. godini, ako za njih nije podnesen Zahtjev za isplatu potpore na prethodnom natječaju.

Polica osiguranja je prihvatljiva te pokriva isključivo gubitke godišnje poljoprivredne proizvodnje korisnika od jednog ili više osiguranih rizika, i to: nepovoljnih klimatskih prilika, životinjskih bolesti, zaraze organizmima štetnim za bilje, okolišnih incidenata i/ili mjera protiv unošenja u Europsku uniju organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode te protiv njihovog širenja unutar Unije.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu podmjere 17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, a maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku je 75.000 eura u kunskoj protuvrijednosti i odnosi se na godinu za koju su zahtjevi za isplatu potpore podneseni. Intenzitet potpore iznosi do 70% prihvatljive premije osiguranja, a ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 70.000.000,00 kuna.

Napominjemo da korisnik mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika u trenutku podnošenja zahtjeva za isplatu potpore, a sve detalje možete pogledati ovdje.

 

 

https://ruralnirazvoj.hr/objavljen-natjecaj-za-podmjeru-17-1-osiguranje-usjeva-zivotinja-i-biljaka/ 

 

 

 

 

 

 

 

Objavljena konačna rang lista za natječaj iz operacije 4.1.1.

 

Agencija za plaćanja objavila je konačnu rang listu korisnika iz natječaja za operaciju 4.1.1. »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« sektor stočarstva i peradarstva, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR standardnog ekonomskog rezultata.

Napominjemo, na natječaj za operaciju 4.1.1 »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« sektor stočarstva i peradarstva, vrijedan 98.405.905,02 kuna zaprimljeno je 53 zahtjeva od čega je 17 ugovoreno. Ukupna vrijednost ugovorene potpore iznosi 98.405.905,02 kuna.

Uskoro se očekuje i objava ostalih konačnih lista za preostale natječaje iz mjere 4.

Konačna rang lista može se preuzeti ovdje.

https://ruralnirazvoj.hr/objavljena-konacna-rang-listu-za-natjecaj-iz-operacije-4-1-1/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Započelo izdavanje konačnih odluka korisnicima koji su se javili na 2. natječaj za operaciju 6.1.1. – Potpora mladim poljoprivrednicima

 

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju danas je započela s izdavanjem konačnih odluka poljoprivrednicima koji su se prijavili na drugi natječaj za operaciju 6.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima, u okviru Mjere 6 Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Fotolia 133819209 S

Korisnici potpore po ovom natječaju su mladi poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, čija je ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva od 8.000 do 49.999 eura, a financirat će se 366 projekata, u vrijednosti od 136.152.000,00 kuna.

Tim sredstvima mladi poljoprivrednici mogu financirati kupnju domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala, kupnju, građenje i opremanje zatvorenih, zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda, podizanje novih i restrukturiranje postojećih nasada, uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje; građenje i opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe, kupnju ili zakup poljoprivrednog zemljišta, kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme.

Naglašavamo da se radi o bespovratnim financijskim sredstvima u fiksnom iznosu od 372.000,00 kuna za provedbu prihvatljivih aktivnosti, u cilju poticanja demografske obnove sela i zadržavanja mladih u ruralnim područjima. Korisnicima će biti izdana Odluka o dodjeli sredstava ili Odluka o odbijanju, a može se preuzeti u AGRONET-u (na kartici »ODLUKE«).

Konačnu rang listu za operaciju 6.1.1. pogledajte ovdje.

https://www.apprrr.hr/