Održan koordinacijski sastanak razvojnih dionika Vukovarsko-srijemske županije

Dana 16.travnja 2018. godine sudjelovali smo na koordinacijskom sastanaku razvojnih dionika Vukovarsko-srijemske županije
 
Na koordinaciji su sudjelovali predstavnici Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije, predstavnici Upravnog odjela za gospodarstvo i regionalni razvoj Vukovarsko-srijemske županije, predstavnici lokalnih razvojnih agencija i LAG-ova te županijske tvrtke.
ko2
 
Na koordinaciji se raspravljalo o nominiranim projektima za Izbor najuspješnijeg lokalnog EU projekta u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2016. – 2017. u organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, o projektima u pripremi i provedbi i mogućnostima suradnje na otvorenom pozivu Interreg IPA CBC Hrvatska – Srbija. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Kako ostvariti potporu za IAKS mjere iz Programa ruralnog razvoja RH?

 

Obavještavamo korisnike da je objavljena brošura o IAKS mjerama iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Utjecaj poljoprivrede na okoliš i ruralni prostor u cjelini  je vrlo velik, te se kroz IAKS mjere nastoji umanjiti  ili zaustaviti negativni utjecaj poljoprivrede na prirodne resurse i bioraznolikost.

U Program ruralnog razvoja 2014. - 2020. (PRR) uvrštene su tri IAKS mjere:

  1. MJERA 10 Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene (M10)
  2. MJERA 11 Ekološki uzgoj (M11)
  3. MJERA 13 Plaćanja područjima s prirodnim i ostalim posebnim ograničenjima (M13).

Budući da se za prijavu, administrativnu kontrolu i praćenje koristi Integrirani administrativni kontrolni sustav (IAKS), ove su mjere poznate kao IAKS mjere. Potpora se može zatražiti na način da se u propisanom roku podnese jedinstveni zahtjev u nekoj od podružnica Agencije za plaćanja, te da se ispune svi uvjeti za ostvarenje potpore. Osobito je važno poštivanje pravila višestruke sukladnosti na cjelokupnom gospodarstvu, te održavanje svih površina sukladno minimalnim uvjetima za održavanje poljoprivrednih površina u stanju pogodnom za ispašu ili uzgoj. Cjelokupnu brošuru možete pogledati ovdje.

 

 

 

 

 

 

 

Novi Natječaj za operaciju 6.1.1. „Potpora mladim

poljoprivrednicima“

 

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju danas je objavila novi Natječaj za operaciju 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima iz Programa ruralnog razvoja RH. Na natječaj se mogu prijaviti mladi poljoprivrednici stariji od 18 i mlađi od 40 godina (na dan podnošenja Zahtjeva za potporu) koji posjeduju odgovarajuća stručna znanja i vještine te su po prvi put na poljoprivrednom gospodarstvu postavljeni za nositelja poljoprivrednog gospodarstva, ali ne duže od 24 mjeseca prije podnošenja Zahtjeva za potporu.

Potpora mladim poljoprivrednicima u obliku bespovratnih financijskih sredstava dodjeljuje se na dva načina:

-          372.000,00 kuna onima kojima će poljoprivreda biti glavno zanimanje i koji će biti obveznici doprinosa za socijalno osiguranje po osnovi poljoprivrede (mirovinsko i zdravstveno osiguranje) najmanje 5 godina nakon konačne isplate potpore.

-          148.800,00 kuna  onima kojima poljoprivreda neće biti glavno zanimanje i koji neće biti obveznik doprinosa za socijalno osiguranje po osnovi poljoprivrede.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 132.597.000,00 kuna. Ovim bespovratnim sredstvima mogu se financirati mnogobrojne aktivnosti kao npr. kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme, kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala višegodišnjeg bilja, kupnja, građenje ili opremanje zatvorenih i zaštićenih prostora i objekata, podizanje novih i restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada i dr.

Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 25. travnja 2018. godine od 12:00 sati do 13. lipnja 2018. godine do 12:00 sati. Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu počinje teći od 25. travnja 2018. godine od 12:00 sati do 13. lipnja 2018. godine do 12:00 sati.

Sve detalje možete pogledati ovdje.

Podsjećamo da su prošli tjedan izdane odluke o financiranju 366 projekata mladih poljoprivrednika s prethodnog natječaja u iznosu od 136 milijuna kuna.

https://www.apprrr.hr/novi-natjecaj-za-mlade-poljoprivrednike-132-milijuna-kuna-po-novim-pravilima/

 

 

 

 

 

 

 

 

JESTE LI ZNALI??

 

 

OTOČKA SUVARA je registrirani spomenik najviše kulturne vrijednosti koja Otok svrstava među 13 lokacija u Republici Hrvatskoj sa statusom

etno-muzeja na otvorenom. O suvarama u Otoku, kao nacionalnoj, europskoj i svjetskoj vrednoti tradicionalnog graditeljstva,  knjigu  su napisali Mirko Martinović iJosip Bašić.

 

 

 

SUVARA – SVJETSKI RARITET

 

Otočka suvara, mlin na konjski pogon, koji datira iz 19. stoljeća, spomenik je najviše kulturne vrijednosti i jedini obnovljen i očuvani objekt te vrste u Hrvatskoj i jugoistočnoj Europi. Ponuda iz mlina bit će posebna atrakcija za brojne ljubitelje prirodne zdrave hrane dobivene iz brašna samljevene žitarice okretanjem žrvnjeva (kamenova) a po recepturi Josipa Lovretića također iz 19. stoljeća. Izrađen je suvenir suvare od terakote. Napisana je i knjiga o osam otočkih suvara koja svjedoči o stoljetnoj prisutnosti ove vrste tradicijskog graditeljstva i meljave žitarica u Otoku. Konji Konjogojske udruge «Otok» često prezentiraju meljavu brojnim posjetiteljima suvare. Prezentacija suvare vršena je i u Japanu gdje je pobudila izuzetnu pozornost tog dijela svijeta. Znak suvare nalazi se u grbu općine. Suvara je svjetski raritet.