Testiranje za prijavljene kandidate na mjeru "Rad, staž i prijevoz" - stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa održat će se 18.10.2016. godine u prostorijama Lag-a Bosutski niz, Trg kralja Tomislava 6 Nijemci (ured u dvorištu općine) u 12:00 sati.

Područje testiranja obuhvaća:
 
Informatička pismenost - MsOffice (Word, Excel)
Osnovne informacije o Lag-u Bosutski niz - izvor informacija http://www.lag-bosutskiniz.hr/index.php/osnovni-podaci-o-lag-u
Lokalna razvojna strategija Lag-a Bosutski niz - izvor informacija http://www.lag-bosutskiniz.hr
 
Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili neki drugi vjerodostojni dokument.

Predsjednik Lag-a Bosutski niz Berislav Vuković, osoba ovlaštena za zastupanje donosi

JAVNI POZIV

Za dostavu prijava za korištenje mjere „Rad i staž i prijevoz" - stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

I.

                U cilju korištenja mjere „Rad i staž i prijevoz" putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u nastavku: HZZ) Lag Bosutski niz iskazuje interes i potrebu za prijmom polaznika/ce na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

II.

                Cilj zapošljavanja mladih na mjeru „Rad i staž i prijevoz", u smislu mjere iz točke I. ovog Javnog poziva je jačanje ruralnog područja Lag-a, civilnog sektora i organizacije socijalnih partnera za povlačenje sredstava EU fondova uz zapošljavanje mladih ljudi koji će stjecati nova znanja i vještine vezane uz pripremu i provedbu projekata financiranih iz EU fondova te provođenje Strategije ruralnog razvoja Lag-a Bosutski niz 2014.-2020.

III.

                Kandidati/-kinje (dalje: kandidat) koji se prijavljuje na ovaj Javni poziv moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

-          Osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 30 dana koje nemaju više od 12 mjeseci evidentiranog staža u zvanju za kojeg se obrazovala, bez obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju

-          Mlade nezaposlene osobe u dobi 15-29 godina, u registriranoj nezaposlenosti najviše do 4 mjeseca

-          mladi do 25 godina u evidenciji nezaposlenih dulje od 6 mjeseci

-          mladi do 29 godina u evidenciji nezaposlenih dulje od 12 mjeseci.

-          Da su osposobljeni za rad na računalu,

-          Da znaju engleski jezik

IV.

                Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od dvanaest (12) mjeseci u punom radnom vremenu – osam (8) sati dnevno obavljat će se u uredu Lag-a Bosutski niz, Trg kralja Tomislava 6, 32245 Nijemci.

V.

                Kandidati koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz prijavu dostaviti ove priloge u preslici:

-          Životopis,

-          Dokaz o hrvatskom državljanstvu ,

-          Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja,

-          Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, odnosno da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela ne starije od 6 mjeseci,

-          Uvjerenje HZZ-a da se kandidat vodi u evidenciji nezaposlenih osoba,

-          Dokaz da kandidat nije bio uključen u mjeru „Rad i staž i prijevoz“ (potvrda HZZ-a ili izjava kandidata),

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene. Uvid u originalne dokumente za izabrane kandidate izvršit će se prije zaključivanja pisanog ugovora.

VI.

                Osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 30 dana koje imaju više od 12 mjeseci evidentiranog staža u zvanju za kojeg su se obrazovale ne mogu biti uključene u stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

VII.

                Kandidati će biti pozvani na razgovor i testiranje.

                Za izabranog kandidata podnijet će se zahtjev HZZ-u za sufinanciranje/financiranje zapošljavanja u stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, a po dobivenom odobrenju od strane HZZ-a sa izabranim kandidatima sklopit će se Ugovor o radu.

VIII.

                Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa obavlja se:

-          Na temelju pisanog ugovora s predsjedinkom Lag-a Bosutski niz,

-          Prema programu stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa,

-          Pod vodstvom mentora.

Osoba zaposlena na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa ostvaruje pravo na novčana pomoć u visini definiranoj Odlukom Vlade Republike Hrvatske o visini novčane pomoći za nezaposlenu osobu koju je Zavod uključio u stručno osposobljavanje te iznosi 2.400 kn i ­trošak prijevoza u visini stvarnih troškova prijevoza sredstvima javnog prijevoza, a u maksimalnom iznosu od 1.000,00 kuna.

IX.

                Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od osam (8) od dana objave ovog Javnog poziva na oglasnoj ploči HZZ-a na adresu:

                Lag Bosutski niz, Trg kralja Tomislava  6, 32245 Nijemci s naznakom „Javni natječaj- „Rad i staž i prijevoz" - stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“

                Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

X.

                O rezultatima Javnog poziva kandidati će biti obaviješteni na službenim web stranicama Lag-a Bosutski niz http://www.lag-bosutskiniz.hr

                Obavijest o pozivu na razgovor (dan, sat i mjesto) biti će objavljeni na na službenim web stranicama Lag-a Bosutski niz http://www.lag-bosutskiniz.hr najkasnije deset (10) dana od dana proteka roka za dostavu prijava.

Predsjednik Lag-a Bosutski niz

Berislav Vuković

 

Link na objavu natječaja, HZZ: https://burzarada.hzz.hr/Posloprimac_RadnaMjesta.aspx

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju obavještavamo sve zainteresirane da je u Narodnim novinama 48/16  objavljen Natječaj za provedbu podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ - provedba Operacije 4.1.3. “Korištenje obnovljivih izvora energije“.

Korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava čija je ekonomska veličina manja od 6.000 eura za ulaganja u sektoru voća, povrća i cvijeća i manja od 8.000 eura za ulaganja u ostalim sektorima, te proizvođačke grupe/organizacije priznate sukladno Zakonu o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda. 

Opširnije...

Od 10. - 12. lipnja 2016. godine u Babinoj Gredi se održava manifestacija "Dani kulena i sira".

Prvog dana u petak 10. lipnja održati će se natjecanje u kuhanju fiša, drugi dan u subotu 11. lipnja održava se natjecanje u kuhanju čobanca, kao i izbor najboljeg kulina i sira ,a zadnji dan 12. lipnja održavaju se dvije najvažnije manifestacije, a to su "Konji Bijelci" i "Bećarfest".

Opširnije...