Danas je u Gradu Otoku održana uvodna konferencija predstavljanja projekta "Izgradnja Poduzetničkog inkubatora Otok"

 

Projekt "Izgradnja Poduzetničkog inkubatora Otok" odobren je u okviru Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija" te prijavljen na natječaj pod nazivom "Razvoj poslovne infrastrukture". Cilj projekta "Izgradnja Poduzetničkog inkubatora Otok" je razvoj poduzetničko poslovne infrastrukture i povećanje broja proizvoda/usluga u Vukovarsko-srijemskoj županiji, u svrhu razvoja MSP-a, otvoranja novih radnih mjesta te privlačenja investicija. Specifični cilj projekta je unaprjeđenje lokalnog sustava poduzetničke potpore i pružanje dodatnih usluga malim i srednjim poduzetnicima kroz izgradnju i opremanje Poduzetničkog inkubatora grada Otoka. Projekt doprinosi poboljšanju dostupnosti PPI MSP-ovima u svrhu njihovog olakšanog rasta i razvoja s ciljem privlačenja investicija i stvaranja mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta u malim i srednjim poduzećima.

24252106 1931963770154130 484411644 n

Nositelj projekta: Grad Otok
Partneri na projektu: Otočka razvojna agencija i Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o.
Vrijednost projekta: 13.567.630,84 kn, a Europska unija sufinancira 13.551.910,84 kn
Trajanje projekta: 24 mjeseca

Ciljevi projekta su:
- Osigurati infrastrukturnu i institucionalnu izgradnju Poduzetničkog inkubatora Otok,
- Doprinijeti rastu malih i srednjih poduzeća kao i drugih gospodarskih subjekata u projektnom području te stvaranju novih radnih mjesta,
- Doprinijeti uravnoteženom razvoju grada Otoka.

Provedba projekta započela je 01.10.2017. godine.

Otok, 29. studeni 2017 godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM ADVENTA U IVANKOVU

24129483 1982680621998309 268219350595880866 n

 

 

 

 

 

 

 

 

Potpora osiguranju usjeva, životinja i biljaka iz podmjere 17.1. Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske

 

Potpora se dodjeljuje za sufinanciranje dijela premije osiguranja usjeva, životinja i biljaka od proizvodnih gubitaka uzrokovanih nepovoljnim klimatskim prilikama, životinjskim i biljnim bolestima, najezdom nametnika i okolišnim incidentom. Za potporu iz podmjere 17.1. potrebno je da je biljna i stočarska proizvodnja evidentirana u ARKOD-u, JRDŽ-u i drugim relevantnim registrima i evidencijama. PRIHVATLJIVI KORISNICI POTPORE su aktivni poljoprivrednici čija se poljoprivredna proizvodnja osigurava. Premija osiguranja treba biti plaćena u svojstvu osiguranika, te je polica osiguranja poljoprivredne proizvodnje (od jednog ili više štetnih događaja) važeća u razdoblju za koji se podnosi zahtjev za potporu. Polica osiguranja pokriva isključivo štete nastale uslijed gubitka poljoprivredne proizvodnje od jednog ili više štetnih događaja kao što su:
  • nepovoljne klimatske prilike
  • životinjske i biljne bolesti, te zoonoza
  • najezda nametnika
  • okolišni incidenti i/ili
  • mjere protiv unošenja u EU organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode, te mjere protiv njihovog širenja unutar EU.

FINANCIRANJE POTPORE
Polica osiguranja pokriva isključivo štete nastale uslijed gubitka relevantne poljoprivredne proizvodnje veće od 30% prosječne godišnje poljoprivredne proizvodnje.
Intenzitet potpore je 65% vrijednosti premije osiguranja, najviše 75.000 € godišnje po korisniku. ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA je od 1. listopada 2017. do 31. siječnja 2018. PODNOŠENJE ZAHTJEVA
Zahtjev se podnosi putem zaštićene mrežne aplikacije – AGRONET. Više informacija možete dobiti u najbližem uredu Savjetodavne službe, te na stranicama Ministarstva poljoprivrede:
http://www.savjetodavna.hr/adresar/ 
http://ruralnirazvoj.hr/mjere/mjera-17/
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Radionica u Opatiji - Struktura i rad LAG-ova u postupcima provedbe LAG Natječaja i odabira projekata za implementaciju LRS u okviru Mjere 19, podmjera 19.2 i 19.4, PRR RH 2014.-2020.

 

U Opatiji od 23/25 studenog 2017 godine održala se radionica „Struktura i rad LAG-ova u postupcima provedbe LAG Natječaja i odabira projekata za implementaciju LRS u okviru Mjere 19, podmjera 19.2 i 19.4, PRR RH 2014.-2020.“.

Prvog dana, 23/11/2017 godine u okviru teme „Priprema partnerstva i tijela LAG-a za provedbu LRS i LAG Natječaja“, radionica js temom 1. dio - smjernice za planiranje i formiranje tijela s pratećim edukacijama za sudjelovanje članova u procesu donošenja odluka, registar/praćenje članova i rada tijela, planiranje sudionika u procesima i praćenje sustava nepristranosti, revizija članstva partnerstva, postupci LAG-ova u promjeni obuhvata/granica i članstva (studija slučaja). U 17:00 sati je započeo 2. dio radionice - definiranje različitih modela Statuta – podijela uloga tijela sukladno Smjernicama za odabir projekata; sustav predstavničke Skupštine, ovisno o strukturi partnerstva i potrebama LAG-ova, radionicu je vodila LMH. 

24140176 1929425510407956 103907770 o

Drugog dana, 24/11/ 2017 godine  na radionici govorilo se u okviru teme „Priprema i provedba Natječaja LAG-a“, sa praktičnim primjerima. Na radionici se govorilo o temama poput Priprema i objava LAG Natječaja; provedba animacijskih aktivnosti, Podnošenje, zaprimanje i administrativna kontrola prijava. Radionicu su vodili predstavnici Ministarstva poljoprivrede te APPRRR-a. Drugi dio radionice odnosio se na temu Ocjenjivanje i rangiranje prijavljenih projekata s odabirom projekata; Prigovori i konačnost odluka, drugi dio radionice su vodili predstavnici Ministarstva poljoprivrede te APPRRR-a. Od 17:45 – 19:00 sati uslijedila je Interaktivna radionica – provedba u praksi, upravljanje rizicima pod vodstvom LMH, nakon čega je uslijedilo predstavljanje razvojnog potencijala područja LAG-a Terra Liburna.

Trećeg dana, 25/11/2017 godine, s početkom u 8 sati uslijedili su Primjeri dobre prakse (terenski obilazak) područja LAG-a Terra Liburna, primjeri selektivnih oblika turizma na području Primorsko-goranske županije.