OBJAVLJEN PLAN OBJAVE NATJEČAJA U 2018.g. IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE 2014. - 2020.

 

Plan objave natječaja 2018.

Plan objave natječaja 2018.

 

Naziv mjere Naslov natječaja Vrijeme objave natječaja
Mjera 3 – Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode 3.1.1. Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje ožujak
3.2.1. Potpora za troškove informiranja i promoviranja srpanj
Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
Biljna proizvodnja
veljača
4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava svibanj
4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš – za izgradnju novih farmi svibanj
4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima (uljare/mini mljekare) ožujak
4.3.1. Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja travanj
4.3.3. Ulaganje u šumsku infrastrukturu travanj
4.3.3. Ulaganje u šumsku infrastrukturu listopad
4.4.1. Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša travanj
Mjera 5 – Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala veljača
5.2.2. Razminiranje poljoprivrednog zemljišta ožujak
Mjera 6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja 6.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima veljača
6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti siječanj
6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava lipanj
6.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima ožujak
Mjera 7 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima 7.2.1. Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda travanj
7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu-sektorski – dječji vrtići i zajednički projekti vatrogasnih domova travanj
Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma 8.5.1. Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura veljača
8.5.1. Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura listopad
8.5.2. Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture veljača
8.5.2. Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture listopad
8.6.1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima veljača
8.6.1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima listopad
8.6.2. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva veljača
8.6.1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima listopad
8.6.3. Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda veljača
8.6.1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima listopad
Mjera 9 – Uspostavljanje skupina proizvođača i organizacija 9.1.1. Uspostavljanje proizvođačkih grupa i organizacija veljača
M10 – Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene 10.2. Očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih resursa u poljoprivredi veljača
Mjera 16 – Suradnja 16.1.1. Potpora za osnivanje operativnih skupina za provedbu 16.1.2. veljača
16.1.1. Potpora za osnivanje operativnih skupina za provedbu 16.4.1. srpanj
16.1.2. Operativne skupine svibanj
16.4.1. Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta listopad
M17 – Upravljanje rizicima 17.1.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka (od proizvodnih gubitaka uzrokovanih nepovoljnim klimatskim prilikama, životinjskim i biljnim bolestima, najezdom nametnika, okolišnim incidentom i mjerom donesenom u skladu s Direktivom 2000/29/EZ) ožujak

M19 – Potpora za lokalni razvoju sklopu inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom

zajednice)

19.3.1. Priprema aktivnosti projekata suradnje ožujak
19.3.2. Provedba aktivnosti projekata suradnje ožujak
19.4.1. Tekući troškovi i animacija travanj

 

Detaljnije na sljedećoj poveznici:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edukacija za Mjeru 6. - TO 6.3.1. - Lokalna razvojna strategija LAG-a 
 

27164062 1579767318777936 2802364011088772569 o

 
Dana 22.01.2018 godine sudjelovali smo na edukaciji za LAG-ove vezano za pripremu LAG natječaja u 2018 godini.
Edukaciju za LRS LAG Mjera 6 - TO 6.3.1. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava" koja se održala u Agenciji za plaćanja u Zagrebu.
Edukacija se bazirala na ispunjavanju kontrolne liste i slaganju prijavnog dosje (provjera temeljnih uvjeta prihvatljivosti, radni materijali + bilješke, primjeri iz dosadašnje prakse).
 
 
 
 
 
 

 

Sastanak proširenog Upravnog odbora LAG-a u Gradištu, 8. siječnja 2018 godine

 

26803875 1979997208684119 241223030 n

Dana 8. siječnja 2018 godine u Gradištu održan je prošireni sastanak Upravnog odbora LAG-a Bosutski niz.
Na sastanku su bili članovi UO te načelnici JLS-a.
Sastanak je održan u ruralnoj kući za odmor "Snašini kućari", kralja Tomislava 129, Gradište

 

 

 

 

 

Program manifestacije "Pokladna jahanja" na području LAG-a Bosutski niz

 

150117105733681

Pokladno jahanje započelo je 7. siječnja u Šiškovcima, nastavlja se:
PRIVLAKA - 13. siječanj (subota)
ĐELETOVCI - 21. siječanj (nedjelja)
CERNA - 27. siječanj (subota)
STARI MIKANOVCI - 28. siječnja (nedjelja)
KOMLETINCI - 6. veljača (utorak)
DONJE NOVO SELO-NIJEMCI - 8. veljača (četvrtak)
ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI - 9. veljača (petak)
RETKOVCI - 10. veljača (subota)
BABINA GREDA - 12. veljača (ponedjeljak)
OTOK - 13. veljača (utorak)