Poljoprivrednicima izdane prve odluke za EU novac po novim pravilima – 43 dana od zatvaranja natječaja do odobrenja projekta

 

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju započela je s izdavanjem prvih odluka za EU potporu iz natječaja za podmjere 4.1, „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ i 4.2, „Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda“ zatvorenih 17. i 31. srpnja. 2017. godine. U 7 raspisanih natječaja iz te dvije podmjere na raspolaganje je stavljeno 900 milijuna kuna za jačanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede. Odaziv je bio vrlo velik, a pristiglo je ukupno 952 zahtjeva za potporu u vrijednosti 1,94 milijarde kuna. Tijekom administrativne kontrole pristiglih projekata provjereni su kriteriji prihvatljivosti projekata i korisnika te je već nakon mjesec i pol dana započelo izdavanje prvih odluka o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu u podmjeri 4.1. Odluke se izdaju po obradi svakog pojedinog zahtjeva za potporu, a do konca rujna očekujemo izdavanje svih odluka poljoprivrednicima koji su se prijavili na natječaje u Mjeri 4, a koja je namijenjena primarnoj proizvodnji, raspolaganju gnojivom i poljoprivredno-prerađivačkom sektoru. Nakon izdavanja odluka te proteka roka za prigovor, poljoprivrednici će potpisati ugovore o financiranju s Agencijom za plaćanja, a sklapanje prvih ugovora očekuje se već tijekom sljedećeg tjedna. Po potpisivanju ugovora, korisnici kreću s postupkom nabave, podnose drugi dio zahtjeva za potporu, nakon čega će onim prihvatljivima biti izdane odluke o dodjeli sredstava. Svi korisnici koji dobiju odluke o dodjeli sredstava mogu podnijeti zahtjev za predujam koji može iznositi 50% odobrene potpore. Ovo su rezultati pojednostavljenih procedura i pravednijih uvjeta natječaja koje je propisalo Ministarstvo poljoprivrede u prvih 6 mjeseci ove godine. Kada usporedimo rokove izdavanja ovih odluka s rokovima iz prvih natječaja za Mjeru 4, gdje se na izdavanje odluka čekalo skoro dvije godine, evidentan je značajan napredak u brzini obrade zahtjeva, što će osigurati i bržu provedbu projektnih aktivnosti te u konačnici bolje iskorištenje EU sredstava koje su na raspolaganju hrvatskoj poljoprivredi. „Ovo je dokaz da Vlada RH i Ministarstvo poljoprivrede brinu o hrvatskim poljoprivrednicima. Danas svjedočimo prvom rezultatu pravednijih i boljih pravila za dodjelu EU novca te bržu obradu zahtjeva za korištenje tog prijeko potrebnog novca. Od zatvaranja natječaja za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva te preradu i marketing njihovih proizvoda - do izdavanja zelenog svjetla za te investicije prošlo je svega mjesec i pol dana“ – izjavio je ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić te dodao „do kraja 2017. očekujemo iskorištenost od 30% sredstava u okviru Programa ruralnog razvoja RH što je odličan rezultat i na razini EU s obzirom da je riječ o tek drugoj godini provedbe Programa“.  Podsjetimo, od ukupno 2,38 milijardi eura koji su kroz Program ruralnog razvoja RH do 2020. godine dostupni Hrvatskoj za unapređenje poljoprivredne proizvodnje i razvoj sela -  ukupno  1.114.899.456 eura raspoloživo je kroz dosad raspisane natječaje - što predstavlja gotovo polovicu (46,8%) ukupno dostupnih sredstava. Korisnicima Programa izdane su odluke o dodjeli sredstava u ukupnom iznosu od  625,7 milijuna eura, što čini više od četvrtine dostupnih sredstava u ovom programskom razdoblju (26,3%). 
 
 
 
 
 
 
 

Dana 31. kolovoza te 1. i 2. rujna u Donjoj Stubici sudjelovali smo na radionici u organizaciji LMH pod nazivom "Izmjene LRS, Plan provedbe i priprema usklađenja i metodologije provedbe decentraliziranog odlučivanja o dodjeli javnih sredstava temeljem odredbi nadređenih Uredbi EU te novog Pravilnika za provedbu Mjere 19, podmjera 19.2-19.4 – postupci i metode"

 

Radionica je obuhvaćala prvog dana 31/08/2017. temu „Priprema i provedba usklađenja LRS, izrada pratećeg Plana provedbe LRS, temeljem načela LEADER-CLLD-a, u okviru novih odredbi Pravilnika za provedbu M19, 19.2-19.4 koju je održala LMH.

Drugi dan 01/09/2017. održala se radionica sa početkom u 10:00 sati na temu: „Promjene Statuta – sukladnost s odredbama Uredbe 1303/2013 i 240/2014“ koju je održala LMH, nadalje održala se radionica pod nazivom „Obrazac za prijavu usklađenja/izmjena LRS i Plana provedbe – kako ga ispuniti, što uskladiti, kako objasniti promjene, nadalje, Smjernice za provedbu LAG Natječaja - proceduralni dio koji uključuje pripremu i objavu LAG natječaja, faze u postupku odabira (administrativna kontrola i ocjenjivanje projekata, rangiranje, donošenje odluka, itd.), Priprema i provedba odabira projekata LAG-a - izbjegavanje sukoba interesa, slaganje strukture sukladno čl. 32. i 34. Uredbe 1303/2013 i 240/2014, postupci odlučivanja koje je održao APPRRR, te Provedba natječaja LAG-a u praksi temeljem smjernica Pravilnika i uputa tijela nadležnih za provedbu PRR 2014-2020, M19 – interaktivna radionica u grupama koju je održala LMH.

21396807_1842655145751660_1874325914_n.jpg
 
Treći dan 02/09/2017. godine obišli smo primjere selektivnih oblika turizma na području LAG-a Zeleni bregi  – organiziran terenski obilazak; u okviru terenskog obilaska biti će provedena interaktivna radionica na temu: „Održivo korištenje prirodne resursne osnove za jačanje gospodarskog razvoja i zapošljavanje, putem implementacije LRS 2014-2020“.
 
 
 
 
 
 
 
OBAVIJEST ZA KORISNIKE MJERA RURALNOG RAZVOJA
 
Obavještavamo korisnike mjera ruralnog razvoja koji podnose ili su podnijeli zahtjeve putem AGRONET sustava da iako nadogradnjom istog, krajem kolovoza 2017. godine, AGRONET sustav nudi opciju "Učitaj prigovor", korisnici i dalje dostavljaju prigovore na akte koje donosi Agencija za plaćanja na način kako propisuje pravilnik o provedbi određene mjere/podmjere/operacije odnosno natječaj za provedbu određene operacije. 
 
Stoga ukoliko je pravilnikom ili natječajem za provedbu te mjere/podmjere/operacije propisano da se prigovor podnosi preporučenom pošiljkom s povratnicom ili neposredno u Agenciju za plaćanja, na adresu Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, korisnici su obvezni podnijeti prigovor na takav način i nisu obvezni učitati prigovor u AGRONET sustavu.   
 
Naime, spomenutom nadogradnjom AGRONET sustava bit će omogućena dostava prigovora putem AGRONET-a, ali to je za sada predviđeno samo za nove natječaje iz mjere 4.
 
 
 
 

KREĆE ISPLATA 22,7 MILIJUNA KUNA PROIZVOĐAČIMA MLIJEKA

 

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju danas započinje slanje Odluka o isplati odobrenog iznosa iznimne potpore poljoprivrednicima i isplatu same potpore, utvrđenu na osnovu broja prihvatljivih grla stoke te nakon provedenih kontrola.

Naime, Uredbom Vlade Republike Hrvatske o pružanju iznimne potpore za prilagodbu proizvođačima mlijeka iz ožujka 2017., objavljenom u Narodnim novinama broj 24/2017, omogućena je provedba Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1613 od 8. rujna 2016. o pružanju iznimne potpore za prilagodbu proizvođačima mlijeka i poljoprivrednicima u drugim sektorima stočarstva.

Potpora će se isplatiti svim proizvođačima čije su krave u proizvodnji mlijeka bile uključene u sustav kontrole mliječnosti na dan 31. ožujka 2017. godine. Potpora u ukupnom iznosu od 22.707.800,00 kuna isplatit će se na račune 4.686 proizvođača za 88.328 prihvatljivih grla.

http://www.apprrr.hr/krece-isplata-227-milijuna-kuna-proizvodacima-mlijeka-2422.aspx