Podsjećamo sve zainteresirane da je podnošenje prvog dijela Zahtjeva za potporu u okviru Natječaja za provedbu tipa operacije 6.4.1. »Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020. u AGRONET-u moguće zaključno do petka, 28. rujna 2018. godine do 12 sati.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za ovaj Natječaj iznosi 250.000.000,00 kuna. Navedena potpora dodjeljuje se u obliku bespovratnih financijskih sredstava, pri čemu se po projektu financira do 70 %od ukupnih prihvatljivih troškova.

Najniži iznos javne potpore po korisniku iznosi 3.500 eura dok je najviši iznos javne potpore po korisniku200.000 eura u protuvrijednosti u kunama, tijekom razdoblja od tri uzastopne fiskalne godine.

Svrha ovog natječaja je razvoj postojeće nepoljoprivredne djelatnosti, uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta, s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja. Raspisivanje istog sastavni je dio aktivnosti namijenjenih demografskoj obnovi opustošenih ruralnih područja Republike Hrvatske, što predstavlja jedan od važnijih ciljeva Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. Njime se potiče ostanak mladih u ruralnim područjima, odnosno njihov povratak iz gradova te zapošljavanje i izvan poljoprivrednih zanimanja.

Više informacija dostupno je ovdje.

 

Izvor:APPRRRR

 

 

 

Danas, 18. 09. 2018. godine, u 12:00 sati se sastalo Povjerenstvo za otvaranje pristiglih prijava LAG-a Bosutski niz prvog LAG Natječaja, za Mjeru 1.2, TO 1.2.2. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”. 
Nazočili su članovi Povjerenstva i to Predsjednik LAG-a Bosutski niz g. Zlatko Kobašević, voditelj ureda LAG-a Bosutski niz g. Ivan Plavšić i asistentica u ureda LAG-a Bosutski niz gđa. Irena Antić. Povjerenstvo je ustvrdilo da je na LAG Natječaj u vremenu predviđenom za prijave projekata i to do 11. 09. 2018. godine, pristiglo ukupno 10 prijava, od kojih je 9 prijava od strane OPG-a i 1 prijava od strane zadruge.

IMG a76cb631434778c25054fb78f2211ebc V

 

 

 

Nakon dobivanja Odluke o privremenom odabiru LAG-a te potpisivanja Ugovora o dodjeli sredstava odabranom LAG-u s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR), Lokalna akcijska grupa „Bosutski niz“ započela je provedbu aktivnosti iz Podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ u okviru Mjere 19 „LEADER–CLLD“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.
Nakon što su LAG-u „Bosutski niz“ isplaćena bespovratna sredstva u iznosu od 330.295,62 HRK za provedbu aktivnosti za prvih pet obračunskih razdoblja u okviru Podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju - APPRRR, temeljem Odluke o isplati, isplatila je LAG-u „Bosutski niz“ potporu u iznosu od 74.893,35 HRK za šesto obračunsko razdoblje, što ukupno iznosi 405.188,97 HRK isplaćenih sredstava iz Podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“.

 Mjera 19 4 logo Copy 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Četvrta grupa besplatnih edukacija će se održati u rujnu u Babinoj Gredi (uvodno predavanje u srijedu 19.09. u 11:00 sati u prostorijama općine Babina Greda) te svi zainteresirani proizvođači/uzgajivači kao i oni koji se žele baviti uzgojem crne slavonske svinje pozvani da nam se pridruže.

 

U okviru prvog poziva za projekte iz programa Interreg - Danube Transnational Program, Vukovarsko-srijemska županija, zajedno s partnerima iz još osam zemalja podunavske regije (uz Hrvatsku tu su i Njemačka, Austrija, Slovenija, Mađarska, Srbija, Rumunjska, Bugarska i Ukrajina) dobila je sredstva za projekt pod nazivom „LENA – Local economy and nature conservation in the Danube region“ (LENA – Lokalno gospodarstvo i zaštita prirode u Podunavlju).
Radi se o projektu koji se bavi zaštitom prirode u području Dunava, a pilot područje Vukovarsko-srijemske županije je posvećeno uzgoju crne slavonske svinje - fajferice u zaštićenom području Natura 2000. Pilot aktivnosti su zamišljene kao edukacija uzgajivača, te izrada studijske analize o uzgoju crne slavonske svinje u funkciji očuvanja okoliša i biološke raznolikosti. 
Projekt LENA traje 30 mjeseci (01.01.2017.-30.06.2019.) te se provodi kako bi poticao održivo korištenje prirodne i kulturne baštine i resursa u zaštićenim područjima Podunavlja. 
U okviru projekta LENA provodi se i besplatna edukacija trenutnih i potencijalnih uzgajivača crne slavonske svinje s područja Vukovarsko-srijemske županije s ciljem ujednačavanja proizvodnih uvjeta (selekcija svinja, objekti, hranidba, prerada u visoko vrijedne tradicionalne proizvode). Stručnu edukaciju provodi profesor s Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku Vladimir Margeta.

 

Izvor: Vukovarsko-srijemska županija, projekt LENA