SURADNJA DIONIKA VUKOVARSKO SRIJEMSKE ŽUPANIJE, OSJEČKO BARANJSKE ŽUPANIJE TE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

 

Dana 19. ožujka 2018. godine u sjedištu LAG-a Bosutski niz u Nijemcima, održan je sastanak dionika prekograničnog područja Hrvatske i Srbije. Svrha sastanka bila je upoznavanje i razmjena iskustava vezanih uz certificiranje i brandiranje proizvoda, ekološka proizvodnja i eko turizam i suradnja na transgraničnim projektima. Na sastanak su se odazvali predstavnici klastera Alpe Adria Pannonia iz Novog Sada kao partner u organizaciji sastanka, predstavnici Pokrajinskog sekretarijata AP Vojvodine za urbanizam i zaštitu životne sredine iz Novog Sada, predstavnici Agencije za ruralni razvoj grada Sremska Mitrovica, predstavnici VSŽ-e te razvojnih agencija VSŽ-e, ORA, TINTL, HGK VSŽ-e, predstavnici Sveučilišta u Osijeku, Odjela za biologiju, predstavnik Općine Čepin, LAG Srijem, predstavnici Općine Temerin, predstavnici Općine Nijemci, predstavnici Turističke zajednice Općine Nijemci, predstavnik AGROKLASTER-a, FPE Futura, Udruga Babogredski feniks, Pokret Gorana, Srem.Mitrovica, Turistička Organizacija Šid.
Uvodnu riječ imao je predstavnik organizatora Ivan Plavšić - voditelj LAG-a koji je pozdravio sve prisutne i zaželio dobrodošlicu u LAG Bosutski niz te ukratko predstavio teme sastanka a to je jačanje i poticanje prekogranične i transgranične suradnje te je pozvao sve sudionike da se ukratko predstave i iznesu svoja dosadašnja iskustva i prijedloge.
Nakon uvodne riječi Ivan Plavšić pozvao je g. Dražena Deranju na uvodnu riječ.

IMG 20180319 WA0021

Teme sastanka bile su:
- eko-certificiranje proizvoda
- prijava projektnih prijedloga u okviru predstojećeg natječaja
- suradnja na transgraničnim projektima DANUBIO i ADRION
- certificiranje procesa proizvodnje pod motom „Od polja do stola“
- ekološka poljoprivreda i eko turizam – razvojna šansa sa osvrtom na zaštićene dijelove prirode i slično

O navedenim temama svi sudionici su izrekli svoje mišljenje, raspravljali i odredili
zaključke. Osnovni zaključak je prijeko potreban razvoj suradnje prekogranične i transgranične, povezivanje proizvođača s krajnjim potrošačima, također su pojedini predstavnici imali i konkretne prijedloge za daljnju suradnju.

U nadi kako ćemo svi zajedno ostvariti kvalitetne kontakte i buduću suradnju vezanu za prijavu te provedbu projekta, stojimo svima na raspolaganju kao kontakt točka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAŽNA OBAVIJEST ZA KORISNIKE IAKS MJERA

Poštovani korisnici, kao biste mogli voditi evidenciju obveza sukladno propisanim obrascima za mjeru 10 ‘Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene‘ i mjeru 11 ‘Ekološki uzgoj‘ iz Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2018. (NN broj 19/2018), pripremili smo ih u Word verziji. 

Također, radi lakšeg snalaženja objavljujemo popis obvezne dokumentacije koju trebate dostaviti Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju:

OBVEZNA DOKUMENTACIJA Podmjera 10.1. Plaćanja obveza povezanih s poljoprivredom, okolišem i klimatskim promjenama
TIP OPERACIJE OBVEZNA DOKUMENTACIJA – Poljoprivrednik vodi i čuva na gospodarstvu ROK ZA DOSTAVU DOKUMENTA NA UVID U AGENCIIJU
10.1.1. Obrada tla i sjetva na terenu s nagibom za oranične jednogodišnje kulture (OTSN) Obrazac 1. Evidencija o provedbi Operacije 10.1.1 – Petogodišnji plan plodoreda (prve godine pri ulasku u sustav potpore) 11. lipnja 2018.
10.1.2. Zatravnjivanje trajnih nasada (ZTN) Obrazac 2. Evidencija o provedbi Operacije 10.1.2. – Petogodišnji plan gnojidbe (prve godine pri ulasku u sustav potpore) 11. lipnja 2018.
10.1.3. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti  (TVPV) Obrazac 3. Evidencija o provedbi Operacije 10.1.3. 31. prosinca 2018.
10.1.4. Pilot mjera za zaštitu kosca (Crex crex)  (ZK) Obrazac 4. Evidencija o provedbi operacije 10.1.4. 31. prosinca 2018.
10.1.5. Pilot mjera za zaštitu leptira (ZL) Obrazac 5. Evidencija o provedbi operacije 10.1.5. 31. prosinca 2018.
10.1.6. Uspostava poljskih traka (PT) Obrazac 6. Evidencija o provedbi Operacije 10.1.6. /
10.1.7. Održavanje ekstenzivnih voćnjaka (EV) Obrazac 7. Evidencija o provedbi operacije 10.1.7. 31. prosinca 2018.
10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika (EM) Obrazac 8. Evidencija o provedbi operacije 10.1.8. 31. prosinca 2018.
10.1.9. Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih pasmina životinja (IZP) Obrazac 9. Evidencija o provedbi operacije 10.1.9. /
10.1.10. Održavanje suhozida (OS) Obrazac 13. Evidencija o provedbi operacije 10.1.10. /
10.1.11. Održavanje živica (OŽ) Obrazac 14. Evidencija o provedbi operacije 10.1.11. /
10.1.12. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki (KFK) Obrazac 15. Evidencija o provedbi Operacije 10.1.12. /
Računi o kupnji feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki i mamaka te upute proizvođača o korištenju istih 11. lipnja 2018.
10.1.13. Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima (MKŠ) Obrazac 16. Evidencija o provedbi Operacije 10.1.1. /
Računi o kupnji dispenzora i upute proizvođača 11. lipnja 2018.
10.1.14. Poboljšano održavanje međurednog prostora u višegodišnjim nasadima (POMP) Obrazac 17. Evidencija o provedbi operacije 10.1.14. /
10.1.15. Primjena ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima (PEG) Obrazac 18. Evidencija o provedbi operacije 10.1.14. /
10.1.15. Primjena ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima (PEG) Obrazac 19. Evidencija o provedbi Operacije 10.1.15. – Petogodišnji plan gnojidbe 11. lipnja 2018.
Analiza tla 11. lipnja 2018.
10.1.16. Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada (MUK) Obrazac 19. Evidencija o provedbi Operacije 10.1.16. /

Na kraju, želimo vas informirati i o načinu ocjene kršenja u mjeri 10 i mjeri 11.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozivamo sve OPG i obrte da nam u inbox ili na email dostave kontakte kako bismo imali bazu svih Vas koji proizvode proizvode namjenjene za krajnju prezetaciju i prodaju kao gotov proizvod!
 
pekmez
 
Cilj nam je preporuciti i povezati OPG i obrte koji imaju zanimljive proizvode za plasman prema kupcima koji zahtjevaju vece kolicine, brendiran te gotov proizvod!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBAVIJEST O IZMJENAMA NATJEČAJA ZA OPERACIJU 4.1.1. SEKTOR BILJNE PROIZVODNJE
 
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje 13. ožujka 2018. godine Izmjene natječaja za podmjeru 4.1 Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva -  provedba operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, sektor biljne proizvodnje.
 
MediaThumbnailHandler
Izmjene ovog natječaja odnosi se na tekst natječaja, Prilog 1, Prilog 2, Prilog 6a, Prilog 7, Prilog 9, Prilog 10, Prilog 11, Prilog 13 i Prilog 16. Izmjene natječaja (vezani dokumenti) možete pogledati na poveznici: