Otvoreno e-Savjetovanje o provedbi Podmjere 6.1.  i 6.3.
 
Ministarstvo poljoprivrede provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za prijedlog Pravilnika o provedbi tipa operacije 6.1.1. „Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima“ i tipa operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.
 
Izmjene definiciije mladog poljoprivrednika
Važna izmjena za podmjeru 6.1.1 je rok u kojem korisnik može biti postavljen za nositelja poljoprivrednog gospodarstva na dan predaje zahtjeva za potporu, a da bi se smatrao mladim poljoprivrednikom.  Do sada je taj rok iznosio 18 mjeseci, a sada je rok povećan na 24 mjeseca.
 
Potpore od 20.000 i od 50.000 eura uz bitno drugačije obveze korisnika
Također vrlo važna izmjena za podmjeru 6.1.1 odnosi se visinu potpore i obveze korisnika u periodu nakon dobivanja potpore.
 
Naime, do sada je potpora u okviru podmjere 6.1. za mlade poljoprivrednike iznosila 50.000 eura za sve korisnike, a svi koji su ostvarili potporu imali su obvezu 5 godina nakon isplate treće rate ostati nositelji poljoprivrednog gospodarstva, biti obveznici poreza na dohodak (ili na dobit), obveznici doprinosa s osnova poljoprivrede te se obvezati da će im to biti glavno zanimanje.
 
Novim prijedlogom Pravilnika o provedbi tipa operacije 6.1.1. „Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima“ostavlja se mogućnost traženja potpore u iznosu od 20.000 eura te od 50.000 eura.
 
Za potporu od 50.000 eura korisnik se obvezuje da će mu  poljoprivreda biti glavno zanimanje, da će bit obveznik socijalnih doprinosa  (mirovinsko i zdravstveno osiguranje) po osnovi poljoprivrede te  biti registriran u Registru poreznih obveznika kao porezni obveznik  poreza na  dohodak ili na dobit,  najmanje pet godina nakon konačne isplate potpore.
 
No za ostvarenu potporu od 20.000 eura  korisnik se ne mora obvezati da će mu poljoprivreda biti   glavno zanimanje i ne mora  biti obveznik socijalnih doprinosa po osnovi poljoprivrede, već samo nositelj poljoprivrednog gospodarstva, pet godina nakon konačne isplate potpore.
 
Ako korisnik traži potporu 50.000 eura dužan je ostati nositelj poljoprivrednog gospodarstva i biti registriran u Registru poreznih obveznika kao porezni obveznik po osnovi plaćanja poreza na dobit ili dohodak i obveznik socijalnih doprinosa (mirovinsko i zdravstveno osiguranje) po osnovi poljoprivrede u skladu s nacionalnim zakonodavstvom najkasnije prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu treće rate i to mora ostati najmanje pet godina nakon konačne isplate.
 
Ako pak korisnik traži potporu 20.000 eura dužan je ostati nositelj poljoprivrednog gospodarstva najmanje pet godina nakon isplate treće rate,  bez upisa u RPO, plaćanja doprinosa i obveze da mu poljoprivreda bude glavno zanimanje.
 
 
15.02.2018. godine
 
 
 
 
 
 
 

/VAŽNA OBAVIJEST/

 

 

Obavještavamo potencijalne korisnike s područja LAG-a

BOSUTSKI NIZ koji se žele prijaviti na natječaj tipa operacije 6.3.1.

»Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« Lokalne

razvojne strategije LAG-a BOSUTSKI NIZ, da ukoliko planiraju

promjene (SO, upis površina u ARKOD itd.) iste moraju napraviti u

Savjetodavnim službama najkasnije do 28. veljače 2018. Nakon

toga, promjene više neće biti moguće do sljedećeg ciklusa revizije

podataka (lipanj/srpanj 2018.).

 

13.02.2018. godine

 

 

 

 

 

 

 

UKLJUČITE SE U ESAVJETOVANJA O PROVEDBI MJERE 6.1.1. "POTPORA ZA POSLOVANJE MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA" I TIPU OPERACIJE 6.3.1. "POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA" IZ PRR -A

 

Uključite se u eSavjetovanja o provedbi Mjere 6.1.1. "Potpora za poslovanje mladim poljoprivrednicima" i tipu operacije 6.3.1. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava" iz PRR -a

 

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=6931

 

 

 

 

 

 

Obavještavamo korisnike koji podnose Zahtjev za potporu na natječaju za operaciju 6.2.1 da su prilikom podnošenja istog u AGRONET-u, ovisno o organizacijskom obliku i poreznom statusu, obvezni učitati sljedeću financijsku dokumentaciju:

Obveznici poreza na dohodak koji porez plaćaju temeljem podataka iz poslovnih knjiga:

Pregled poslovnih primitaka i izdataka za 2017. godinu (Obrazac P-PPI)
Popis dugotrajne imovine na 31.12.2017. godine (Obrazac DI)
Godišnja prijava poreza na dohodak za 2017. godinu (Obrazac DOH)

Obveznici poreza na dohodak koji porez plaćaju paušalno:

Knjiga prometa na kraju 2017. godine (Obrazac KPR)
Izvješće o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak u 2017. godini (Obrazac PO-SD)

Korisnici koji nisu bili porezni obveznici u prethodnoj financijskoj godini:

Evidencija o prodaji vlastitih proizvoda za 2017. godinu

Obveznici poreza na dobit:

Godišnji financijski izvještaj za 2016.* godinu (Obrazac GFI-POD)
Popis dugotrajne imovine na 31.12.2016.* godine (Obrazac DI)

Proizvođačke organizacije koje su osnovane kao udruge:
Financijski izvještaj neprofitnih organizacija za 2016.* godinu

Bilanca (Obrazac BIL-NPF)
Izvještaj o prihodima i rashodima / primicima izdacima (Obrazac PR-RAS-NPF / Obrazac G-PR-IZ-NPF)

Proračunski korisnici:
Financijski izvještaj proračunskih korisnika za 2016.* godinu

Bilanca (Obrazac BIL)
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (Obrazac PR-RAS)
Izvještaj o promjenama vrijednosti i obujmu imovine i obveza (Obrazac P-VRIO)
Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji (Obrazac RAS-funkcijski)
Izvještaj o obvezama (Obrazac Obveze)

*Napomena: Obveznici koji su predali izvještaje u 2018. godini učitavaju iste za 2017. godinu.

https://www.agroklub.com/financiranje/prijavljujete-se-za-operaciju-621-ovi-dokumenti-vam-trebaju/40024/

09.02.2018. godina