LEADER

                Politika ruralnog područja je komponenta Zajedničke poljoprivredne politike EU. Kroz taj pristup se promovira održivi razvoj u ruralnim područjima Europe, vodeći brigu o ekonomskom i društvenom razvoju te zaštiti okoliša. Više od pola stanovništva Europske unije živi u ruralnom području, koje pokriva 90% područja EU. LEADER predstavlja inovativni pristup unutar politike ruralnog razvoja EU.

LEADER je kratica za „Veze između akcija u ruralnom razvoju“

                LEADER se započeo provoditi 1991. i od tada je donio ruralnim zajednicama u EU alate za aktivno uključivanje u kreiranje njihove budućnosti. LEADER je evoluirao tijekom vremena, zajedno sa zajedničkom poljoprivrednom politikom. Informacije koje proizlaze iz evaluacija, ali i od samih dionika iz ruralnih područja, pokazuju da LEADER pristup kao alat ima dobre rezultate, u različitim situacijama i različitim područjima, te na taj način pridonosi prilagođavanju donošenja ruralnih politika specifičnostima potreba ruralnih prostora. Zbog toga je LEADER pristup postao integralni dio politike ruralnog razvoja.

                U razdoblju od 2007.-2013., LEADER više nije poseban program, već je integriran i prihvaćen u nacionalnim/regionalnim Programima ruralnog razvoja. To otvara nove mogućnosti za šire prihvaćanje LEADER pristupa te za širi raspon aktivnosti u ruralnim krajevima. LEADER ohrabruje ruralne krajeve na istraživanje novih načina razvoja kako bi postali i ostali konkurentni, iskoristivši svoje resurse u prevladavanju izazova s kojima su suočeni.

                Imajući u vidu različitost europskih ruralnih područja, došlo se do toga da razvojne strategije mogu biti učinkovitije i djelotvornije ako se o njima odlučuje na lokalnoj razini od strane lokalnih aktera. LEADER govori o tome kako, a ne što treba raditi. Temelji se na načelima koja se trebaju uvažavati ne pojedinačno, već kao cjelina, jer samo se na taj način postižu dugoročni učinci na dinamiku ruralnih područja i njihov kapacitet za rješavanje vlastitih problema.

 

NAČELA LEADER-a
• Održivi ruralni razvoj – razvoj koji se temelji na očuvanju i razvoju okolišnog, ljudskog, socijalnog i stvaralačkog/proizvodnog kapitala.
• Pristup temeljen na osobitostima područja – ruralna područja su slična, ali opet, svako ima svoje posebnosti; njih treba uzeti u obzir prilikom planiranja budućnosti, jer su one temelj kvalitetnog razvoja svakog pojedinog područja.
• Pokretanje zajednica koje kasne u uključivanju u razvojne procese – ima zajednica kojima treba podrška kako bi se uključile u razvojne procese. Vjerujemo da takve zajednice ne smiju biti ostavljene po strani i prepuštene tijeku vremena, već ih treba prepoznati i posvetiti im posebnu pažnju radi njihovog pravovremenog uključivanja.
• Pristup odozdo prema gore – bez uključivanja javnosti, današnji razvoj nije moguć. Zato je potrebno široko uključivanje svih raspoloživih snaga u lokalnim zajednicama kako bi se bogatstvom ideja i mogućih rješenja postigao što kvalitetniji razvoj.
• Razvoj lokalnih partnerstva u pristupima i djelovanju – u današnje vrijeme, usitnjene inicijative često su unaprijed osuđene na propast, nedostaje im snaga, uvjerljivost i povjerenje. Stoga je razvoj partnerskih odnosa i kulture suradnje od iznimne važnosti.
• Umrežavanje i suradnja – povezivanje, sinergijsko djelovanje u razvojnim procesima, razmjena znanja i iskustava, u današnjoj modernoj Europi, pa tako i u Hrvatskoj od ključne su važnosti.
Inovativnost – tradicija je svakako temelj održiva ruralnog razvoja, ali su inovacije nužne kako bi se tradicionalne vrijednosti predstavile na nov i tržišno konkurentan način
• Integralni pristup – sektorska podijeljenost čest je uzrok problemima u razvoju. Horizontalno, međusektorsko povezivanje kao i okomito, povezivanje lokalnih, regionalnih i nacionalnih institucija, osobito je važno u ostvarivanju održivog ruralnog razvoja
• Lokalno financiranje i upravljanje projektima – izuzetno je važno da aktivnosti na lokalnoj razini budu i financirane iz lokalnih proračuna. Poznajući situaciju u Hrvatskoj znamo da to nije jednostavno, ali makar i mali poticaj iz lokalnog proračuna znači potvrdu vjerodostojnosti lokalnih projekata.