1. Kod odabira kriterija bodova o statusu zaposlenja: korisnik je nositelj opg-a i nema članova te nas zanima dali isti može ostvariti 10 bodova ako je neprekidno zaposlen kod drugog poslodavca manje od 3 godine? I dali mora uz kriterije priložiti potvrdu iz mirovinskog?
O: Sukladno natječajnoj dokumentaciji LAG natječaja za TO 1.2.2. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava" u pojašnjenju kriterija odabira 2 (Prilog IV. - Pojašnjenje kriterija odabira) jasno je naznačeno tko je i pod kojim uvijetima prihvatljiv prijavitelj.
 
2.Ukoliko je OPG preuzet od roditelja prije otvaranja natječaja, prilikom dostave dokumentacije isti je dužan dostaviti samo evidenciju o prodaji vlastitih proizvoda za 2018. godinu? (opg nije u sustavu pdv-a i ima ukupni godišnji primitak manji od 85.000,00 kn)
O: Potrebno je dostaviti evidenciju jer se radi o istom OPG-u, samo je promijenjen nositelj gospodarstva, a i u dokumentaciji LAG natječaja navedena je evidencija od 2017. godine.
 
3. Kod odabira kriterija bodova o statusu zaposlenja: korisnik je nositelj OPG-a i prijavljen je u istom po poljoprivrednoj djelatnosti duže od 3 godine. Može li isti ostvariti 15 bodova po kriteriju zaposlenja?
O: Da bi nositelj projekta ostvario 15 bodova po navedenom kriteriju:

- nositelj ili član OPG-a ne smije biti u radnom odnosu i kao takav se mora voditi u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje tri godine i više ili

- nositelj poljoprivrednoggospodarstva ili član OPG-a  mora biti osiguran po poljoprivrednoj osnovi (kao poljoprivrednik) po propisima o mirovinskom osiguranju u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje neprekidno tri godine ili više u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu.

Da bi nositelj projekta ostvario 10 bodova po navedenom kriteriju:

- Nositelj poljoprivrednog gospodarstva ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva je prije podnošenja prijave projekta bio neprekidno nezaposlen manje od 3 godine

- nositelj poljoprivrednoggospodarstva ili član OPG-a  mora biti osiguran po poljoprivrednoj osnovi (kao poljoprivrednik) po propisima o mirovinskom osiguranju u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje manje od tri godine u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu.

Isto dokazuje Potvrdom iz matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili Potvrdom o nezaposlenosti iz evidencije nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.