MJERANATJEČAJSTATUS
M4 Natječaj za tip operacije 4.1.3. “Korištenje obnovljivih izvora energije” OTVORENOd 31. 8. 2018
Do 17. 10. 2018
M4 Natječaj za tip operacije 4.1.2. “Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš” OTVORENOd 31. 8. 2018
Do 17. 10. 2018
M4 Natječaj za tip operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” – sektor voća i povrća i sektor stočarstva i peradarstva OTVORENOd 31. 8. 2018
Do 17. 10. 2018
M3 Natječaj za tip operacije 3.1.1. „Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete“ OTVORENOd 20. 8. 2018
Do 30. 9. 2020
M7 Natječaj za tip operacije 7.2.1. “Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda” OTVORENOd 10. 9. 2018
Do 12. 10. 2018
M8 Natječaj za tip operacije 8.6.2. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva OTVORENOd 20. 8. 2018
Do 31. 10. 2018
M8 Natječaj za tip operacije 8.6.1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima OTVORENOd 20. 8. 2018
Do 31. 10. 2018
M19 Natječaj za tip operacije 19.3.1. “Priprema aktivnosti projekata suradnje” OTVORENOd 18. 7. 2018
Do 31. 12. 2018
M6 Natječaj za tip operacije 6.3.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” OTVORENOd 30. 8. 2018
Do 13. 12. 2018
M19 Natječaj za tip operacije 19.3.2. “Provedba aktivnosti projekata suradnje” OTVORENOd 18. 7. 2018
Do 31. 12. 2018
M5 Natječaj za tip operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“ OTVORENOd 2. 7. 2018
Do 31. 10. 2018
M19 Natječaj za provedbu tipa operacije 19.4.1. »Tekući troškovi i animacija« iz PRR RH 2014. – 2020. OTVORENOd 18. 6. 2018
Do 31. 12. 2023
M6 Natječaj za provedbu tipa operacije 6.4.1. „Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ OTVORENOd 18. 7. 2018
Do 28. 9. 2018
M4 Natječaj za provedbu tipa operacije 4.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. OTVORENOd 23. 7. 2018
Do 21. 9. 2018
M7 Natječaj za tip operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” OTVORENOd 2. 8. 2018
Do 14. 9. 2018
M4 Natječaj za provedbu tipa operacije 4.2.1. “Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima” – objekti malog kapaciteta za preradu mlijeka OTVORENOd 23. 7. 2018
Do 21. 9. 2018
M4 Natječaj za provedbu tipa operacije 4.2.1. “Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima” – objekti za proizvodnju ulja OTVORENOd 23. 7. 2018
Do 21. 9. 2018
M8 Natječaj za tip operacije 8.5.1. “Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura” OTVORENOd 2. 7. 2018
Do 5. 10. 2018
M8 Natječaj za tip operacije 8.5.2. “Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture” OTVORENOd 1. 6. 2018
Do 2. 8. 2018
M17 Natječaj za provedbu mjere 17 Upravljanje rizicima, podmjere 17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka OTVORENOd 16. 4. 2018
Do 31. 12. 2018

Izvor: ruralnirazvoj.hr 

https://ruralnirazvoj.hr/natjecaji/