Koordinacija Istočne Hrvatske LAG-ova

 

 

LAG Bosutski niz je 13. lipnja 2018. godine sudjelovao na sastanku „Okrugli stol za LAG-ove” i koordinaciji Istočne Hrvatske LAG-ova koja se održala u sklopu uvodne

konferencijpredstavljanja projekta „UPOZNAJMO EUROPU ZAJEDNO” u Poljoprivredno poduzetničkom inkubatoru, Drenovci, u organizaciji LAG-a Šumanovci

kao korisnika ove potpore i u suradnji sa partnerom – Udruga mladih Općine Drenovci.