Obavještavamo korisnike koji podnose Zahtjev za potporu na natječaju za operaciju 6.2.1 da su prilikom podnošenja istog u AGRONET-u, ovisno o organizacijskom obliku i poreznom statusu, obvezni učitati sljedeću financijsku dokumentaciju:

Obveznici poreza na dohodak koji porez plaćaju temeljem podataka iz poslovnih knjiga:

Pregled poslovnih primitaka i izdataka za 2017. godinu (Obrazac P-PPI)
Popis dugotrajne imovine na 31.12.2017. godine (Obrazac DI)
Godišnja prijava poreza na dohodak za 2017. godinu (Obrazac DOH)

Obveznici poreza na dohodak koji porez plaćaju paušalno:

Knjiga prometa na kraju 2017. godine (Obrazac KPR)
Izvješće o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak u 2017. godini (Obrazac PO-SD)

Korisnici koji nisu bili porezni obveznici u prethodnoj financijskoj godini:

Evidencija o prodaji vlastitih proizvoda za 2017. godinu

Obveznici poreza na dobit:

Godišnji financijski izvještaj za 2016.* godinu (Obrazac GFI-POD)
Popis dugotrajne imovine na 31.12.2016.* godine (Obrazac DI)

Proizvođačke organizacije koje su osnovane kao udruge:
Financijski izvještaj neprofitnih organizacija za 2016.* godinu

Bilanca (Obrazac BIL-NPF)
Izvještaj o prihodima i rashodima / primicima izdacima (Obrazac PR-RAS-NPF / Obrazac G-PR-IZ-NPF)

Proračunski korisnici:
Financijski izvještaj proračunskih korisnika za 2016.* godinu

Bilanca (Obrazac BIL)
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (Obrazac PR-RAS)
Izvještaj o promjenama vrijednosti i obujmu imovine i obveza (Obrazac P-VRIO)
Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji (Obrazac RAS-funkcijski)
Izvještaj o obvezama (Obrazac Obveze)

*Napomena: Obveznici koji su predali izvještaje u 2018. godini učitavaju iste za 2017. godinu.

https://www.agroklub.com/financiranje/prijavljujete-se-za-operaciju-621-ovi-dokumenti-vam-trebaju/40024/

09.02.2018. godina