/VAŽNE OBAVIJESTI ZA POSTOJEĆE I NOVE POLJOPRIVREDNIKE/
 
1. BILO KAKVU PROMJENU NA GOSPODARSTVU NAKON PODNOŠENJA GODIŠNJEG JEDINSTVENOG ZAHTJEVA ZA PLAĆANJIMA UVIJEK TREBA JAVLJATI AGENCIJI ZA PLAĆANJA PISANIM PUTEM (i to prije dolaska kontrole na terenu!).
 
Ovo je posebno važno u stočarskoj proizvodnji, npr. kod izlučenja grla i nadomještanja grla na farmi: nije dovoljno obavijestiti o tome veterinarsku službu ili uzgojna udruženja za zaštićene pasmine, nego treba ODMAH POSLATI OBAVIJEST AGENCIJI ZA PLAĆANJA O IZLUČENJU GRLA, O NADOMJEŠTANJU GRLA I DR.
 
Isto se odnosi na bilo kakvu promjenu kulture na ARKOD parceli nakon podnošenja zahtjeva, uključujući slučaj da posijana kultura ne nikne zbog prirodne nepogode: o tome poljoprivrednik treba poslati pisanu obavijest Agenciji za plaćanja.
 
2. UPIS U UPISNIK POLJOPRIVREDNIKA
 
Ako se bilo tko (tko još nije upisan u Upisnik poljoprivrednika) interesira o upisu, važno je pojasniti mu da upis u Upisnik U ODREĐENIM SLUČAJEVIMA REZULTIRA VELIKIM OBAVEZAMA (=zdravstveno i mirovinsko osiguranje, gubitak prava na Zavodu za zapošljavanje i dr.). Ako netko postane nositelj ili član OPG-a, mora voditi računa o tome da time može postati obveznik plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.
 
Naime, ako je nositelj ili član OPG-a zaposlena osoba ili korisnik starosne mirovine , nije obveznik mirovinskog i zdravstvenog osiguranja jer je osiguran po osnovi zaposlenja ili starosne mirovine. Osobe koje se nalaze na redovnom školovanju također nisu obveznici mirovinskog i zdravstvenog osiguranja.
 
Međutim,ako je nositelj ili član OPG-a nezaposlena osoba, postaje obveznik mirovinskog i zdravstvenog osiguranja i gubi prava na Zavodu za zapošljavanje, te ako je nositelj ili član OPG-a korisnik invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti ili korisnik invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti, postaje obveznik mirovinskog osiguranja i mirovina mu se umanjuje.
 
09.02.2018. godine