Pravilnik o izmjenama i dopuni tipa operacije 4.3.1. Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja

 

Obavještavamo sve zainteresirane da je  u Narodnim novinama broj 101/2017 od 12. listopada 2017. godine, objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o provedbi mjere M04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.3. »Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva«, tip operacije 4.3.1. »Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja« iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Pravilnik možete pogledati ovdje: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_10_101_2337.html