OBAVIJEST KORISNICIMA KOJI PODNOSE ZAHTJEV ZA ISPLATU ZA OPERACIJU 4.1.1.
 
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju podsjeća korisnike iz operacije 4.1.1.  koji su imali ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za životinje da prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu zadnje/konačne rate nisu obavezni ishoditi i učitati Rješenje o odobrenju farme izdano od uprave nadležne za veterinarstvo i sigurnost hrane kako im je prvotno bilo navedeno u popisu dokumentacije.
 
Na kraju ulaganja bit će dovoljno da je objekt kojeg gradite/opremate upisan u Registru farmi, u Jedinstvenom registru domaćih životinja koji se vodi kod HPA.
 

http://www.apprrr.hr/obavijest-korisnicima-koji-podnose-zahtjev-za-isplatu-za-operaciju-411-2394.aspx