OBAVIJEST KORISNICIMA PODMJERE 4.1.- OPERACIJA 4.1.2.“
 
U slučaju ulaganja unutar Podmjere  4.1. -  Operacije 4.1.2. "Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš" korisnici nemaju obvezu ishoditi Mišljenje o usklađenosti dokumentacije s propisanim uvjetima vezano uz dobrobit životinja te veterinarsko-zdravstvene uvjete od Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane. 
 

http://www.apprrr.hr/obavijest-korisnicima-podmjere-41--operacija-412%E2%80%9C-2393.aspx