Ispis 
Natječaj mladi 2017 - Lokalni i regionalni programi za mlade
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
 
Opis natječaja:
Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2017. godinu - Lokalni i regionalni programi za mlade
 
https://www.financijskepodrske.hr/home/prikaz_natjecaja/program/99926