Program manifestacije "Ljeto u Općini Ivankovo"

19642688_1921600838106288_4556680709641873652_n.jpg

 

OBAVIJEST KORISNICIMA KOJI PODNOSE ZAHTJEV ZA ISPLATU ZA OPERACIJU 4.1.1.
 
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju podsjeća korisnike iz operacije 4.1.1.  koji su imali ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za životinje da prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu zadnje/konačne rate nisu obavezni ishoditi i učitati Rješenje o odobrenju farme izdano od uprave nadležne za veterinarstvo i sigurnost hrane kako im je prvotno bilo navedeno u popisu dokumentacije.
 
Na kraju ulaganja bit će dovoljno da je objekt kojeg gradite/opremate upisan u Registru farmi, u Jedinstvenom registru domaćih životinja koji se vodi kod HPA.
 

http://www.apprrr.hr/obavijest-korisnicima-koji-podnose-zahtjev-za-isplatu-za-operaciju-411-2394.aspx

 

 
 
OBAVIJEST KORISNICIMA PODMJERE 4.1.- OPERACIJA 4.1.2.“
 
U slučaju ulaganja unutar Podmjere  4.1. -  Operacije 4.1.2. "Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš" korisnici nemaju obvezu ishoditi Mišljenje o usklađenosti dokumentacije s propisanim uvjetima vezano uz dobrobit životinja te veterinarsko-zdravstvene uvjete od Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane. 
 

http://www.apprrr.hr/obavijest-korisnicima-podmjere-41--operacija-412%E2%80%9C-2393.aspx